Přejít na obsah

Divadelní představení a zajíc na pružině

Ukázka řízení divadelní techniky pomocí řídicího systému REX, včetně speciálního filtru na odstranění nežádoucích vibrací (zajíc na pružině).