Skip to content

Application of Cybernetics to Mechanical Engineering (AKS)

Credits: 4 ( Lectures: 2, Practical lessons: 2)
Semester: ZS
Ending: zp; zk
Guarantor: Janeček Eduard
Lecturer: Jakl Jan
Practical lesson lecturer: Jakl Jan

Annotation

The course focuses on the following areas: cybernetic systems and information theory - basic notions, principles; internal and external dynamic system descriptions, time and frequency responses, frequency characteristics, stability of linear dynamic systems; automatic control and compensation, transfer functions in control loops, stability and quality, Nyquist criterion; PID, PSD regulators, setting of parameters; systems with two-state variables, programmable logic controllers, sensors, actuators; industrial communication in machines and in technological processes.

Syllabus

1. Co je to kybernetika? Základní pojmy.

2. Metody popisu lineárnách dynamických systémů - LDS.

3. Elementární LDS, frekvenční přenos.

4. Algebra blokových schémat, vnitřní popis LDS.

5. Modelování LDS.

6. Stabilita LDS.

7. Základy zpracování deterministických signálů.

8. Základy zpracování stochastických signálů, aplikace časo-frekvenčního 

zpracování signálů v energetice.

9. Kybernetické systémy s dvoustavovými veličinami.

10. Programovatelné logické automaty.

11. Úvod do teorie řízení.

12. Rekonstrukor stavu, stavový regulátor.

13. Příprava na zkoušku.Files to download

Files .ZIP
AKS_2021.zip