Skip to content

Contact

name: Eduard Janeček
phone:
+420 37763 2542 , 2509 , 2106
office:
UN525


e-mail: janecek@kky.zcu.cz

Doc. Ing. Janeček Eduard, CSc.

Activities

  • Coordinator - Information a control systems section

PhD students

Courses

Course Guarantor

 

Supervising student projects

název type
year
supervisor
specialization
assigned
Regulační potřeby provozovatele přenosové sítě v podmínkách nárůstu obnovitelných zdrojů elektrické energie DP
2010/2011
Janeček Eduard
dokončeno (Bc. Adam Perný)
 

Publications

 + / -  Publications in year 2012

 + / -  Publications in year 2011

Janeček Eduard and Hering Pavel and Janeček Petr and Popelka Antonín : Transmission line identification using PMUs . in 10th International Conference on Environment and Electrical Engineering, p. 604-607, Rome, 2011.

 + / -  Publications in year 2010

Jirsová Lenka and Houdová Lucie and Jelínek Libor and Janeček Eduard : Approach to Solving the Task of Availability Prediction and Cost Optimization of a Steam Turbine . Poceedings of the ITI 2010, p. 629-634, SRCE, University of Zagreb, Cavtat, Croatia, 2010.
Liška Jindřich and Janeček Eduard and Sadílek Jiří : Impact Localization on the reactor pressure vessel in Dukovany NPP . Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách, vol. 5, p. 137-140, Západočeská univerzita, Srní, 2010.
Janeček Eduard and Zápotocká Andrea : Regulatory needs of the electricity system of the CR in relation to the change in quality of electricity production . Automatizace, regulace a procesy, vol. 6, p. 15-22, DIMART, Praha, 2010.
Liška Jindřich and Jakl Jan and Janeček Eduard : Rubbing on steam turbines and methods for its detection . Turbostroje 2010, sborník referátů, Hotel Primavera, Nepomucká 128, Plzeň, 2010.

 + / -  Publications in year 2009

Janeček Eduard and Jelínek Libor and Houdová Lenka and Keramidasová Adéla : Developnet of a toll for decision making support in a steam turbines maintenance optimization area . Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v tepelných elektrárnách, vol. 4, p. 185-188, Západočeská univerzita v Plzni, Srní, 2009.
Houdová Lenka and Jelínek Libor and Janeček Eduard : Fault Liability and Maintenance Cost Modeling of a Steam Turbine . International Conference on Environment and Electrical Engineering, p. 1-4, Wroclaw University of Technology, Karpacz, Poland, 2009.
Liška Jindřich and Jakl Jan and Janeček Eduard : Mode shape determination on the basis of vibration measurement . Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách, p. 181-184, Západočeská univerzita, Srní, 2009.
Černý Václav and Fialová Andrea and Houdová Lucie and Janeček Petr and Janeček Eduard : Relationship between Production Capacity of Wind Power Stations and Needs of Ancillary Services . International conference on Environment and electrical engineering, Wroclaw University of Technology, Karpacz, 2009.

 + / -  Publications in year 2008

Havel Petr and Horáček Petr and Janeček Eduard and Fantík Josef : Criteria for Evaluation of Power Balance Control Performance in UCTE Transmission Grid . Proceedings of the 17th IFAC World Congress, 2008, vol. ;, p. 6998-7003, IFAC, Soul, Koreal, 2008.
Liška Jindřich and Kodet Pavel and Janeček Eduard : Source Location in Loose Parts Monitoring Using Time-Frequency Analysis . Proceedings of 9th International Carpathian Control Conference ICCC'2008, vol. ;, p. 366-369, University of Craiova, Sinaia, Rumunsko, 2008.
Střelec Martin and Janeček Eduard : SOV Diagnostics from Meassurement of the Operational Electrical Variables . Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách, vol. ;, p. 138-141, Západočeská univerzita, Srní, 2008.
Kodet, P. and Liška, J. and Janeček, E. : Transport Phenomena In Permeable Pipeline Simulation Using FEM and Linear State Model . Process Control 2008 , proceedings : the 8th international scientific-technical conference : June 9-12, 2008, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 2008.
Černý Václav and Janeček Eduard and Fialová Andrea and Frantík Josef : Monte-Carlo simulation of electricity transmission system operation . IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline), vol. 17, p. 4588-4593, International Federation of Automatic Control, [s.l.], 2008.

 + / -  Publications in year 2007

Janeček, P. and Houdová, L. and Janeček, E. and Novák, O. : Model výpadků pro analytické výpočty a simulace . Spolehlivost a ekonomie systémových služeb , p. 18, ČEPS, a.s., Plzeň, 2007.
Fialová, A. and Janeček, E. : Stanovení technických potřeb podpůrných služeb . Spolehlivost a ekonomie systémových služeb , p. 30, ČEPS, a.s., Plzeň, 2007.
Janeček, P. and Houdová, L. and Janeček, E. : Model výpadků pro analytické výpočty . Spolehlivost a ekonomie systémových služeb , p. 15, ČEPS, a.s., Plzeň, 2007.
Liška, J. and Janeček, E. : Nonstationary Signals Analysis Using Kalman Filter . Proceedings of 8th International Carpathian Control Conference ICCC'2007, p. 422-425, Technical University, BERG Faculty, Košice, 2007.
Paška Marek and Dvořák Petr and Racek Stanislav and Janeček Eduard : Model based support for life cycle management of I&C systems . EUROCON 2007, vol. ;, p. 1358-1361, IEEE, Varšava, 2007.

 + / -  Publications in year 2006

Liška, J. and Janeček, E. : Kalman Filter-Based Estimation of Instantaneous Frequency . MATEO - The European Network of Mechatronics Centres and Industrial Controllers 2006, p. 140-147, Západočeská univerzita, V Plzni, 2006.
Janeček, E. and Černý, V. and Fialová, A. and Fantík, J. : A new approach to modelling of electricity transmission system operation . 2006 IEEE PES power systems conference & exposition, p. 1429-1434, IEEE Power Engineering Society, Atlanta, 2006.
Janeček, E. and Černý, V. and Fialová, A. and Fantík, J. : Modelling and parameter estimation of electrical transmission system operation . Control of power and heating systems 2006, p. 1-7, Tomas Bata University, Zlín, 2006.
Janeček, E. and Prautsch, P. : Closed form estimation of boundary values in electrical distribution networks . Proceedings of The 16th IFAC World Congress, vol. 1, p. 175-180, Elsevier, Oxford, 2006.
Černý, V. and Janeček, P. and Janeček, E. : Monte-Carlo simulátor provozu ES ČR . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni, 2006.
Fialová, A. and Janeček, E. : Odchylkový bilanční model ES ČR . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni, 2006.
Černý, V. and Fialová, A. and Janeček, E. : Spolehlivostní optimalizační model ES ČR . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni, 2006.

 + / -  Publications in year 2005

Janeček, E. and Janeček, P. : Rekurzivní metoda výpočtu očekávaných a VaR-ových hodnot elektrických veličin v distribučních sítích . Setkání kateder automatizace ČR a SR, p. 12-16, Ústav automatizace a měřící techniky, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT , V Brně, 2005.
Janeček, E. and Prautsch, P. : Closed form estimation of boundary values in electrical distribution networks . Preprints of the 16th IFAC world congress, p. 1-6, IFAC, Prague, 2005.
Janeček, E. : Zátěžové modely tříd odběratelů v elektrických sítích ZČE . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni., 2005.

 + / -  Publications in year 2004

Janeček, E. : Zpracování signálů GPK v časové oblasti s nezkresleným poměrem Fourierových obrazů veličin polohové odchylky a měřící tětivy . Traťové stroje v teórii a v praxi = Track maintenance machines in theory and practice, p. 87-90, VTS pri Žilinskej universite, Žilina, 2004.
Krynský, J. and Janeček, E. and Janeček, P. : A new stochastic model of the electric distribution network . 8th international conference probabilistic methods applied to power systems, p. 1-5, Iowa State University, Ames, 2004.
Janeček, E. and Husák, Z. : Metody návrhu zátěžových modelů tříd odběratelů energie z agregovaných měření . Control of power systems '04, p. 1-7, Slovak University of Technology , Bratislava, 2004.
Janeček, E. and Husák, Z. : Modelování odběrových diagramů v distribučních sítích . Process control 2004, p. 1-10, University of Pardubice, Pardubice, 2004.
Janeček, E. and Husák, Z. : Možnosti průběžného upřesňování regionálních TDD z periodických měření na distribučních transformátorech . Profily zátěže & ICT pro konkurenční trh s elektřinou - 2004, p. 1-8, EGÚ Praha Engineering, Praha, 2004.

 + / -  Publications in year 2003

Janeček, E. and Husák, Z. and Krynský, J. and Kokoška, P. : Výpočty sítí NN a VN v základním zapojení – metody a výpočty . ČK CIRED 2003, p. 1-17, CIRED, Tábor, 2003.
Janeček, E. and Husák, Z. : Alternativní postupy při tvorbě zátěžových modelů . Profily zátěže & ICT pro konkurenční trh s elektřinou, p. 13-20, EGÚ Praha Engineering, Praha, 2003.
Janeček, E. and Husák, Z. : The load model of low-voltage distribution networks . Process Control ´03, p. 180-184, Slovac University of Technology, Bratislava, 2003.