Skip to content

Introduction to Engineering Modelling (UIM)

Credits: 2 ( Lectures: 0, Practical lessons: 2)
Semester: ZS
Ending: zp
Guarantor: Zápotocká - Fialová Andrea
Practical lesson lecturer: Zápotocká - Fialová Andrea

Annotation

The aim of of the course is to become acquainted with the mathematical modeling from the engineering point of view. 

Syllabus

- Newtonovy zákony a matematická analýza. 
- Modely klasické mechaniky 
- Modely vedení tepla 
- Model radioaktivního štěpení. 
- Model biologického růstu populace. 
- Experimentální verifikace modelu. 
- Dynamické systémy druhého řádu. 
- Klasifikace matematických modelů. Requirements

Zadání sestrální funkce zadaniUIM.pdf. Kromě zadání jsou potřeba koeficienty, které je možné získat na cvičení nebo mailem.Literature

V materiálech uim-diff.pdf naleznete podklady pro semestrální práci. Dále je zde uveden slovníček pojmů a srovnání pojmů mezi kybernetikou a matematickou analýzou

V dokumentu uim - ukazky systemu.pdf jsou ukázky systémů převážně druhého řáduFiles to download

Files .PDF
uim - ukazky systemu.pdf
uim-diff.pdf
zadaniUIM.pdf