Skip to content

Contact

name: Andrea Zápotocká - Fialová
phone:
+420 37763 2112
office:
UC450

office hours:
Please contact me via e-mail before your visit

e-mail: fialova@kky.zcu.cz

Ing. Zápotocká - Fialová Andrea, Ph.D.

Courses

Course Guarantor

Practical Lesson Lecturer

 

Supervising student projects

název type
year
supervisor
specialization
assigned
Datová analýza dostupných dat z obnovitelných zdrojů se zaměřením na data z větrných farem BP
2012/2013
Zápotocká - Fialová Andrea
IŘS
dokončeno (Michal Kubát)
Modelování rychlosti větru pro větrné elektrárny DP BP PRJ5 PRJ4 SPC
2012/2013
Zápotocká - Fialová Andrea
zadáno
Modelování vyrobené větrné energie DP
2009/2010
Zápotocká - Fialová Andrea
dokončeno (Hochmannová Ingrid)
Zpracování a identifikace přechodu fronty z meteorologických dat DP
2012/2013
Zápotocká - Fialová Andrea
zadáno (Nový Adam)
 

Publications

 + / -  Publications in year 2009

Černý Václav and Fialová Andrea and Houdová Lucie and Janeček Petr and Janeček Eduard : Relationship between Production Capacity of Wind Power Stations and Needs of Ancillary Services . International conference on Environment and electrical engineering, Wroclaw University of Technology, Karpacz, 2009.

 + / -  Publications in year 2008

Černý Václav and Janeček Eduard and Fialová Andrea and Frantík Josef : Monte-Carlo simulation of electricity transmission system operation . IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline), vol. 17, p. 4588-4593, International Federation of Automatic Control, [s.l.], 2008.

 + / -  Publications in year 2007

Fialová, A. and Janeček, E. : Stanovení technických potřeb podpůrných služeb . Spolehlivost a ekonomie systémových služeb , p. 30, ČEPS, a.s., Plzeň, 2007.
Fialová, A. : Analýza časových řad provozu ES s ohledem na jejich zdroje pro zajištění maximální kvality dat . Spolehlivost a ekonomie systémových služeb , p. 33, ČEPS, a.s., Plzeň, 2007.

 + / -  Publications in year 2006

Janeček, E. and Černý, V. and Fialová, A. and Fantík, J. : A new approach to modelling of electricity transmission system operation . 2006 IEEE PES power systems conference & exposition, p. 1429-1434, IEEE Power Engineering Society, Atlanta, 2006.
Janeček, E. and Černý, V. and Fialová, A. and Fantík, J. : Modelling and parameter estimation of electrical transmission system operation . Control of power and heating systems 2006, p. 1-7, Tomas Bata University, Zlín, 2006.
Fialová, A. and Janeček, E. : Odchylkový bilanční model ES ČR . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni, 2006.
Černý, V. and Fialová, A. and Janeček, E. : Spolehlivostní optimalizační model ES ČR . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni, 2006.

 + / -  Publications in year 2005

Máslo, K. and Černý, V. and Fialová, A. and Janeček, P. : Odchylkový model provozu elektrizační soustavy . Simulace a dynamické modelování procesů v elektrizační soustavě, Cyklus E 2005, č. 9, p. 1-12, EGÚ Praha Engineering, Praha , 2005.

 + / -  Publications in year 2004

Fialová, A. : Synthesis of the inverted pendulum on new theory system . Proceedings of the 2004 WSEAS international multiconference CSCC consisted 8th WSEAS int. conf. on circuits, 8th WSEAS int. conf. on systems ... , p. 1-4, WSEAS, Athens, 2004.
Fialová, A. : Synthesis of the inverted pendulum on new theory system . WSEAS Transactions on Systems, 3, vol. 5, p. 2106-2110, 2004.

 + / -  Publications in year 2003

Fialová, A. : Stabilization dynamical (non-linear) systems by using continualisation . The 7th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics, p. 335-340, International Institute of Informatics and Systemics, Orlando, 2003.

 + / -  Publications in year 2001

Fialová, A. and Černý, V. : Synthesis of control law for non-linear systems in critical case . Proceedings of The 1st IFAC Symposium on System Structure and Control, vol. 1, p. 1-6, Elsevier Science Ltd., Oxford, 2001.