Skip to content

Publications of Department of Cybernetics

 

 + / - Papers in proceedings of reviewed conferences

Jedlička, P. and Ryba, T. : Genetic Algorithm Application in Image Segmentation . 9th Open German-Russian Workshop on Pattern Recognition and Image Understanding, Proceedings, p. 113-116, University of Koblenz-Landau, Dietrich Paulus and Christian Fuchs and Detlev Droege, Koblenz, 2015.
Marie Kunešová and Vlasta Radová : Ideas for Clustering of Similar Models of a Speaker in an Online Speaker Diarization System . Text, Speech and Dialogue, Proceedings of the 18th International Conference TSD 2015, Lecture Notes in Computer Science, vol. 9302, p. 225-233, Springer, 2015.
Lukáš Bureš and Petr Neduchal : Identifikace příznaků diabetické retinopatie z obrázků očí . SVK 2015 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů, 2015.
Jan Zelinka and Jan Vaněk and Luděk Müller : Neural-Network-based Spectrum Processing for Speech Recognition and Speaker Verification . Statistical Language and Speech Processing, Third International Conference, SLSP 2015, p. 288-299, Springer, 2015.
Jan Zelinka and Petr Salajka and Luděk Müller : On Deep and Shallow Neural Networks in Speech Recognition from Speech Spectrum . Speech and Computer, 17th International Conference, SPECOM 2015, p. 301-308, Springer, 2015.
Ryba, T. : Porovnání automaticky inicializovaných segmentačních metod . SVK 2015 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů, p. 109-110, Západočeská univerzita v Plzni, 2015.
Petr Neduchal and Lukáš Bureš : Systém automatické kontroly semestrálních prací (SAKo) . SVK 2015 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů, 2015.
Michálek J. and Vaněk J. : An Open-Source GPU-Accelerated Feature Extraction Tool . 12th International Conference on Signal Processing - ICSP2014, 12th International Conference on Signal Processing - ICSP2014, p. 450-454, IEEE Print, Danvers, USA, 2014.
Vaněk J. and Psutka J. : Anti-Models: An Alternative Way to Discriminative Training . Text Speech nad Dialoque - TSD 2014, Text Speech nad Dialoque - TSD 2014, p. 449-456, Springer, 2014.
Pavel Campr and Marie Kunešová and Jan Vaněk and Jan Čech and Josef Psutka : Audio-Video Speaker Diarization for Unsupervised Speaker and Face Model Creation . Text, Speech and Dialogue, Proceedings of the 17th International Conference TSD 2014, Lecture Notes in Artificial Intelligence, 2014.
Zbyněk Zajíc and Jan Zelinka and Jan Vaněk and Luděk Müller : Convolutional Neural Network for Refinement of Speaker Adaptation Transformation . 16th International Conference on Speech and Computer, SPECOM 2014, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 8773, p. 161-168, 2014.
Přibil, J and Přibilová, A and Matoušek, J. : GMM Classification of Text-to-Speech Synthesis: Identification of Original Speaker’s Voice . Text, Speech, and Dialogue, 17th International Conference, TSD 2014, Brno, Czech Republic, September 8-12, 2014. Proceedings, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 8655, p. 365-373, Springer, 2014.
Ryba, T. : Lokalizace nádorů pomocí automatického vyhledávání zajímavých oblastí v obraze . SVK 2014 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů, p. 93-94, Západočeská univerzita v Plzni, 2014.
Tihelka, D and Matoušek, J and Hanzlíček, Z. : Modelling F0 Dynamics in Unit Selection Based Speech Synthesis . Text, Speech, and Dialogue, 17th International Conference, TSD 2014, Brno, Czech Republic, September 8-12, 2014. Proceedings, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 8655, p. 457-464, 2014.
Pirner Ivan : Optické měření vlnitosti laku . SVK 2014 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů, 2014.
Kala, J and Matoušek, J. : Quality Improvements of Zero-Concatenation-Cost Chain Based Unit Selection . Speech and Computer, 16th International Conference, SPECOM 2014, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 8773, p. 376-385, Springer, 2014.
Grůber, M. and Matoušek, J. and Tihelka, D. and Hanzlíček, Z. : Reducing footprint of unit selection TTS system by removing linguistic segments with rarely selected units . 2014 IEEE 12th International Conference on Signal Processing Proceedings , vol. 1, p. 494-499, Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., Beijing, China, 2014.
Lukáš Bureš : Rozšířená realita s využitím klíčových bodů . SVK 2014 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů, 2014.
Jan Romportl : Speech Synthesis and Uncanny Valley . Text, Speech, and Dialogue, 17th International Conference, TSD 2014, Lecture Notes in Computer Science, vol. 8655, p. 595-602, Springer, 2014.
Campr Pavel and Herbig Milan and Vaněk Jan and Psutka Josef : Sports Video Classification in Continuous TV Broadcasts . The 12th IEEE International Conference on Signal Processing (ICSP'14), HangZhou China, 2014.
Lucie Skorkovská : The Use of the Unconstrained Cohort Normalization Technique for Multi-label Classification Score Normalization . SVK 2014 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů, p. 99-100, Západočeská univerzita v Plzni, 2014.
Kala, J and Matoušek, J. : Very Fast Unit Selection Using Viterbi Search with Zero-Concatenation-Cost Chains . Proceedings - ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, p. 2569-2573, IEEE, Florence, Italy, 2014.
Skorkovská, L. : Multi-label Classification of Newspaper Articles . SVK 2013 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů, p. 83-84, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2013.
Jan Vaněk and Zbyněk Zajíc : A Direct Criterion Minimization based fMLLR via Gradient Descend . Text, Speech, and Dialogue, Lecture Notes in Computer Science, vol. 8082, p. 52-59, Springer, 2013.
Srbová Hana and Pirner Ivan and Zemčík Robert and Medlín Rostislav : Analysis of Morphology of Unidirectional Fiber Composites for Micromodels . Applied Mechanics 2013 : proceedings of extended abstracts, VŠB - Technical University, 2013.
Matoušek, J and Tihelka, D. : Annotation Errors Detection in TTS Corpora . Proceedings of INTERSPEECH 2013, p. 1511-1515, Lyon, France, 2013.
Matoušek, J and Hanzlíček, Z., Tihelka, D. : Automatické vytváření doprovodné zvukové stopy televizního vysílání pro sluchově postižené . Sborník konference INSPO 2013, Praha, Česká republika, 2013.
Ryba, T. and Železný, M. : Co-registration of chlorophyll fluorescence emission and 3D models of plants . Global Change and Resilience: From Impacts to Responses : Proceedings of the 3rd annual Global Change and Resilience Conference, p. 264-267, Global change research centre, Academy of Sciences of the Czech Republic, v. v. i, 2013.
Vít, J and Matoušek, J. : Concatenation Artifact Detection Trained from Listeners Evaluations . Text, Speech and Dialogue, Proceedings of the 16th International Conference TSD 2013, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 8082, p. 169-176, Springer, 2013.
Jan Vaněk and Lukáš Machlica and Josef V. Psutka and Josef Psutka : Covariance Matrix Enhancement Approach to Train Robust Gaussian Mixture Models of Speech Data . Speech and Computer, Lecture Notes in Computer Science, vol. 8113, p. 92-99, Springer, 2013.
Pirner Ivan : Detekce otáčení náprav . Studentská vědecká konference, 2013.
Jan Vaněk and Lukáš Machlica and Josef Psutka : Estimation of Single-Gaussian and Gaussian Mixture Models for Pattern Recognition . 18th Iberoamerican Congress on Pattern Recognition, Lecture Notes in Computer Science, Springer, 2013.
Hanzlíček, Z and Matoušek, J and Tihelka, D. : Experiments on Reducing Footprint of Unit Selection TTS System . Text, Speech and Dialogue, Proceedings of the 16th International Conference TSD 2013, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 8082, p. 249-256, Springer, 2013.
Jiřík, M. and Lukes, V. and Svobodova, M. and Železný, M. : Image Segmentation in Medical Imaging via Graph-Cuts. . 11th International Conference on Pattern Recognition and Image Analysis: New Information Technologies (PRIA-11-2013). Samara, Conference Proceedings , 2013.
Grůber, M. and Matoušek, J. : Improvements in Czech Expressive Speech Synthesis in Limited Domain . Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 8113, p. 170-180, Springer, Heidelberg, 2013.
Matoušek, J and Legát, M. and Tihelka, D. : Is Unit Selection Aware of Audible Artifacts? . Proceedings of the 8th Speech Synthesis Workshop (SSW8), p. 267-271, ISCA, Barcelona, Spain, 2013.
Lukáš Machlica and Vlasta Radová : On Behaviour of PLDA Models in the Task of Speaker Recognition . Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 8082, p. 352-359, Springer, Heidelberg, 2013.
Tihelka Daniel and Martin Grůber and Zdeněk Hanzlíček : Robust methodology for TTS enhancement evaluation . Text, Speech, and Dialogue, Lecture Notes in Computer Science, vol. 8082, p. 442-449, Springer Berlin Heidelberg, 2013.
Ryba, T. : Automatic Localization of Liver Tumors . Proceedings of the 1st Czech-Russian Forum of Young Scientists, p. 25-26, 2012.
Jan Romportl and G. T. Grey and Tomáš Daněk : Beyond Artificial Dreams, or There and Back Again . Proc. Beyond AI: Artificial Dreams, p. 138-141, University of West Bohemia, Pilsen, 2012.
Zbyněk Zajíc and Machlica Lukáš and Müller Luděk : Bottleneck ANN: dealing with small amount of data in shift-MLLR adaptation . IEEE 11th International Conference on Signal Processing, p. 507-510, Beijing, 2012.
Přibil, J and Přibilová, A : Czech and Slovak Speaking Voice Communicator Based on PDA/Smartphone Device for Handicapped People . 2012 International Conference on Applied Electronics, p. 219-222, Plzeň, Česká republika, 2012.
Lukáš Machlica and Zbyněk Zajíc : Factor Analysis and Nuisance Attribute Projection Revisited . Interspeech 2012, p. 1570-1573, Curran Associates, Inc., 2012.