Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: 3D rekonstrukce tváře
Typ práce: Diplomová práce
Obor: UI
Rok zadání: 2009/2010
Zadáno: zadáno Jan Langmajer
Dokončeno: dokončeno 2010/2011
Investor: Krňoul Zdeněk

Detail

3D rekonstrukce povrchu lidské tváře z několika nekalibrovaných snímků, znalosti ZDO, Matlab