Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Plánování trajektorie pohybu robotických manipulátorů
Typ práce: Bakalářská práce , Projekt 5
Obor:
Rok zadání: 2009/2010
Zadáno: zadáno Přibyl
Dokončeno: dokončeno
Investor: Goubej Martin

Detail

Plánování trajektorie pohybu robotu v rovině a prostoru - lineární, kruhová, parabolická a spline interpolace. Řešení v prostředí Matlab/Simulink, možnost otestování algoritmů na tříosém kartézském robotu.