Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Vylepšená realita v OpenGL za pomoci vizuálního snímače
Typ práce: Bakalářská práce
Obor: UI
Rok zadání: 2011/2012
Zadáno: zadáno Bureš
Dokončeno: dokončeno 2011/2012
Investor: Hrúz Marek

Detail

Pomocí kalibračního vzoru kalibrujte kameru (vnitřní parametry). V následujících snímcích detekujte známy vzor a pomocí OpenGL vykreslete na vzor 3D objekt.