Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Porovnávání se vzorem v digitálním obraze pomocí grafického procesoru
Typ práce: Bakalářská práce
Obor: UI
Rok zadání: 2010/2011
Zadáno: zadáno Hlaváč
Dokončeno: dokončeno 2010/2011
Investor: Hrúz Marek

Detail

Bakalář se seznámí s architekturou grafické karty a royhranám CUDA, navrhne metodu porovnání se vzorem na graf. procesoru a danou metodu implementuje.