Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Odhad pózy znakujícího člověka z videosekvence
Typ práce: Diplomová práce
Obor: UI
Rok zadání: 2010/2011
Zadáno: zadáno Cinert
Dokončeno: dokončeno 2011/2012
Investor: Hrúz Marek

Detail

Seznamte se s metodami odhadu pózy lidí ve videosekvenci. Pořidte videosekvence znakujících lidí v kontrolovaném prostředí. Vyberte a implementujte vhodnou metodu pro případ znakujícího člověka.

Pozn. Nakonec byla zvolena metoda piktogramů a filtrace pomocí particle filtering.