Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Detekce rtů ve videozáznamech
Typ práce: Diplomová práce
Obor: UI
Rok zadání: 2011/2012
Zadáno: zadáno Hlaváč
Dokončeno: dokončeno
Investor: Hrúz Marek

Detail

Seznamte se s metodami detekce rtů ve videosekvenci. Pořidte videosekvence mluvících lidí v kontrolovaném prostředí s detailem na rty. Vyberte a implementujte vhodnou metodu pro detekci rtů.


Pozn. Zvolena metoda Active Appearance Model v RGB.