Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Systém pro sledování trajektorie barevně odlišeného objektu ve 3D
Typ práce: Projekt 5
Obor: UI
Rok zadání: 2012/2013
Zadáno: zadáno Bureš
Dokončeno: dokončeno 2012/2013
Investor: Hrúz Marek

Detail

Navrhněte systém kalibrace kamer, otestujte kvalitu klaibrace vzhledem ke zvolené metrice. V každé kameře sledujte pohybující se objekt (ruka v rukavici) a výsledení trajektorii reprezentujte ve 3D.