Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Propojení snímače Kinect s knihovnou OpenCV pro následné sledování známeho objektu
Typ práce: Bakalářská práce , Projekt 5
Obor: UI
Rok zadání: 2013/2014
Zadáno: zadáno Filip Berka
Dokončeno: dokončeno
Investor: Hrúz Marek

Detail

Úkolem studenta bude seznámení se se snímačem Kinect, jeho propojení s PC a knihovnou zpracování obrazu OpenCV. Tento interface umožní použít hloubkové a RGB data z Kinectu pro různé úkoly sledování objektů. Tato práce je vhodná pro studenty nižsích ročníku a dále se může rozvinout do složitějších úloh v podobě diplomové práce.

V druhé fázi této práce (možnost rozdělit na několik Projektů) se pomocí Kinectu bude sledovat známý objekt. Bude se jednat o geometrické primitivum (koule, krychle, válec,...), které se dá jednoše modelovat v jeho 2D projeci nebo 3D (OpenGL) reprezentaci. Pomocí modelu objektu bude student generovat hypotézy jeho polohy a orientace a nalezne hypotézu, která co nejlépe odpovídá pozorované hloubkové mapě a RGB obrazu.