Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Řízení polohového servosystému
Typ práce: Projekt 4
Obor:
Rok zadání: 2008/2009
Zadáno: zadáno Krejčí
Dokončeno: dokončeno 2008/2009
Investor: Goubej Martin

Detail

Rychlostní a polohová regulace servomotorů;Kaskákdní regulace;metody nastavování smyčkových regulátorů;simulace na modelu servopohonu Simulink+ŘS REX;realizace na skutečném motoru