Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Detekce a sledování pohybu ryb ve 3D
Typ práce: Bakalářská práce
Obor: UI
Rok zadání: 2012/2013
Zadáno: volné
Dokončeno: dokončeno 2013/2014
Investor: Krňoul Zdeněk

Detail

Detekce a sledování pohybu ryb v akváriu za pomoci MS Kinect, zpracování dat, návrh algoritmu apod.