Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Simultánní lokalizace a mapování (SLAM) - Implementace vlastního řešení
Typ práce: Diplomová práce , Bakalářská práce , Projekt 5 , Projekt 4 , Semestrální práce
Obor: UI
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Neduchal Petr

Detail

Úkolem v úloze Simultánní lokalizace a mapování (Simultaneous localization and mapping) je vytvářet pomocí senzorů umístěných na pohybujícím se zařízení (robot, člověk, vozidlo) mapu okolí a zároveň zařízení ve vzniklé mapě lokalizovat.

Pro lepší představu použijte server youtube.com - hesla SLAM, Simultaneous localization and mapping

Osnova zadání :

  • Seznámit se s úlohou SLAMu

  • Seznámit se s možnostmi řešení úlohy

  • Implementace algoritmu - otestování na simulačních/reálných datech

  •          Možnost výběru senzoru/ů použitého při řešení úlohy (kamera, LiDAR, ...)

Implementace bude provedena v jednom z následujících programovacích jazyků :

  • C/C++, 
  • Python, 
         Implementace bude využívat framework Robot Operating System (ROS) z čehož vyplývá nutnost práce v operačním systému Ubuntu Linux