Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Detekce změny řečníka pomocí metod zpracování obrazu
Typ práce: Diplomová práce , Projekt 5 , Projekt 4
Obor: UI
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Hrúz Marek

Detail

V této úloze bude řešena problematika detekce změny řečníka pomocí metod počítačového vidění. Jednalo by se o použití konvolučních neuronových sítí zpracovávajících spektrogramy akustických signálů. Alternativně by se analyzovali spektrogramy pomocí detekce významných bodů (např. KAZE).

Úloha by pak směrovala k identifikaci řečníků, rozpoznávání řeči, popřípadě k detekci řečí