Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Detekce srdečního tepu raka infra kamerou
Typ práce: Diplomová práce , Bakalářská práce
Obor: UI
Rok zadání: 2016/2017
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Krňoul Zdeněk

Detail

<img src="/images/header-logo.png" alt="" class="logo">

Implementace pilotně ověřeného postupu pro sledování těla raka infračervenou kamerou a detekce srdečního tepu z dálky. Použití kamery MS Kinect. Infra světlo proniká skrz záda raka a NIR kamera v Kinectu měří odražené světlo od srdce.

Práce navazuje na hotový prototyp, kdy práce řeší detekci odrazivých značek ne těle raka z obrazu, podle kterých se určuje místo pro sledování. Dále v této práci bude doplněno uživatelsky příjemné rozhraní.