Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Algoritmy zpětnovazebního řízení dynamických systémů
Typ práce: Bakalářská práce , Projekt 5 , Projekt 4
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Königsmarková Jana