Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Rozpoznávání izolovaných znaků znakové řeči ve videozáznamech pomocí konvoluční neuronové sítě
Typ práce: Diplomová práce , Bakalářská práce , Projekt 5 , Projekt 4 , Semestrální práce
Obor: UI
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Hrúz Marek

Detail

Student se bude věnovat hledání architektury a trénování konvoluční neuronové sítě, pro účely klasifikace izolovaných znaků do uzavřené množiny.

Využijí se 3D konvoluční jádra určené pro analýzu videa. Pro vývoj se doporučuje rozhraní Keras (www.keras.io) nad Tensorflow backendem (www.tensorflow.org).

Jako trénovací data poslouží databáze ČZJ UWB-06-SLR-A.

Doporučené vědomosti:

  • základy zpracování obrazu (předmět ZDO)
  • programovací jazyk Python
  • povědomí o strojovém učení (machine learning)

Práce je dostupná na všech úrovních (DP, BP, ...), nicméně v případě zájmu v nižším ročníku může být rozdělena na vícero témat. Finální rozpoznávač by měl být hotový až jako DP. Student může očekávat rožšíření znalostí v daném oboru na úroveň, aby práci zvládl.