Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Analýza záznamů skenerů očních pohybů
Typ práce: Projekt 5 , Semestrální práce , Projekt 4 , Bakalářská práce , Diplomová práce
Obor: UI
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Železný Miloš

Detail

Skenery očních pohybů (eye trackery) zaznamenávají pohyb očí a sledují úhel pohledu, který promítají do tzv. scénické kamery. Předmětem studentské práce je spolupráce na organizaci experimentů a analýza dat (jak zpracování obrazových dat, tak potom vyhodnocení výsledků - statistika).