Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Identifikace elektromechanických systémů
Typ práce: Spolupráce / brigáda , Semestrální práce , Projekt 4 , Projekt 5 , Bakalářská práce , Diplomová práce
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Goubej Martin

Detail

Téma práce souvisí s vývojem algoritmů pro automatické seřizování regulátorů pro řízení pohybu v pohonech manipulátorů, robotů, obráběcích strojů a obecně mechatronických systémů.

Nedílnou součástí těchto algoritmů - autotunerů - je tvorba matematického modelu řízené soustavy, který je nutné získat v procesu experimentální identifikace.

Cílem práce je seznámit se s metodami experimentální identifikace vhodnými pro mechanické systémy, vybrané metody otestovat v úlohách modelování elektromechanických soustav na simulovaných datech a na základě experimentů s reálnými stroji a roboty v laboratořích NTIS/KKY.

Příklad identifikace ve frekvenční oblasti - automatické získání modelu pohonu s pružnou zátěží