Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Tvorba robotického městečka
Typ práce: Projekt 4 , Bakalářská práce
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Neduchal Petr

Detail

V rámci letních akcí chceme účastníkům naší každoroční akce (campolampone.zcu.cz) nabídnout možnost tvorby robotického městečka. Tedy městečka s ulicemi, ve kterém by jezdily kolové roboty postavené na platformě raspberry Pi, Cílem pak je vytvořit autonomní pohyb těchto robotů po ulicích s tím, že roboti budou sledovat značky, provoz kolem nich, semafory atd. Stav projektu je na uplném začátku, takže je potřeba rozchodit první roboty a začít připravovat jejich SW. Na konkrétním postupu je potřeba se domluvit individuálně.    

Inspirace: