Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: IoT a metody AI
Typ práce: Bakalářská práce , Projekt 5 , Projekt 4
Obor: UI
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Bulín Martin

Detail

 • propojení světa IoT a AI
 • IoT
  • fyzická realizace čidel a aktuátorů
  • NodeMCU ESP8266, MicroPython
  • MQTT, RaspberryPi, Websockets, webové GUI
 • AI
  • metody strojového učení na IoT datech
  • zapojení řečových technologií (kky SpeechCloud)
  • zapojení agentových technologií
 • sestavení projektu na základě zmíněných technologií po konzultaci se studentem