Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: AI metody pro genetické inženýrství
Typ práce: Diplomová práce , Bakalářská práce , Projekt 5 , Projekt 4
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Georgiev Daniel

Detail

Mezioborová práce zabývající vysoce aktuální problematikou aplikace strojového učení pro řešení úloh genetického inženýrství. V práci student získá unikátní náhled do oboru bioinženýrství, naučí se zpracovat biologické data pomocí neuronových sítí, a provede příprava a vyhodnocení machine-learning experimentů. Možnost využití frameworků pro strojové učení Tensorflow / PyTorch a výpočtů v HPC prostředí MetaCentrum.

Práce v mezioborovém týmu KKY-UI (J. Švec) / BIO (D. Georgiev), pro práci stačí umět programovat v libovolném programovacím programovacím jazyce (ideálně Python) na základní úrovni (načtení CSV, uložení výsledků, práce s poli a dictionary).