Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Moderní metody Monte Carlo pro odhad parametrů a stavu
Typ práce: Diplomová práce
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Straka Ondřej