Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Zpětnovazební učení (Reinforcement learning) v úloze automatického řízení
Typ práce: Diplomová práce
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Král Ladislav