Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Kooperativní řízení multiagentního systému: rozdělení do formace a její udržování
Typ práce: Projekt 4 , Projekt 5 , Bakalářská práce
Obor:
Rok zadání: 2022/2023
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Kubíček Karel

Detail

Kooperativní řízení se zabývá problémem kontroly multiagentního systému ke splnění společného cíle. Úkoly spojené s těmito systémy zahrnují vyhledávání, průzkum, sledování, orientaci a mapování neznámých nebo částečně známých prostředí.

Kooperativní multiagentní systémy jsou systémy, ve kterých se několik agentů pokouší prostřednictvím jejich interakce společně řešit definovaný úkol v dané aplikaci. 

Tato práce bude zaměřena zejména na rozdělení agentů do dané formace a její udržování v čase.