Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Implementace (semi)optimálních metod prořezávání a regularizace ANN
Typ práce: Projekt 5 , Projekt 4 , Semestrální práce
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Trmal Jan

Detail

Regularizace nebo prořezávání ANN se používá během trénovací fáze. Motivací je zrobustnění výsledné ANN, tzn. podpora schopnosti zobecnění - generalizace.

Předmětem této studentské práce je průzkum metod regularizace/prořezávání ANN a výzkum vhodnosti aplikace těchto metod v různých situacích, na různých datech a pro různé velikosti ANN.

Zadané téme není omezeno na jeden semestr -- lze postupně rozpracovávat a rozšiřovat v po sobě navazujících předmětech (PRJ4 + PRJ5 + SPC). Po dohodě možná i BP či DP

Možné metody

  • OBS (optimal brain surgeon)
  • OBD(optimal brain damage)
  • regularizace

Podmínky absolvování

  • Student se seznámí s problematikou
  • Vypracuje rešerši na zadané téma v předem dohodnutém rozsahu
  • Implementuje metodu (C/C++, Python, Matlab, ...)
  • Popíše a provede analýzu metod(y) na dodaných datech

Požadavky

  • Schopnost samostatné práce
  • Schopnost studovat hledat a studovat dostupnou zahraniční literaturu
  • Ochota na zadaném problému skutečně pracovat