Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Rozpoznání typu expresivního vyjádření podle jeho textové podoby
Typ práce: Bakalářská práce , Projekt 5 , Projekt 4 , Semestrální práce
Obor: UI
Rok zadání: 2013/2014
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Grůber Martin