Přejít na obsah

Gruber-martin

Kontakt

jméno: Martin Grůber
telefon:
+420 37763 2512
kancelář:
UN532


e-mail: gruber@ntis.zcu.cz

Ing. Grůber Martin, Ph.D.

Aktivity

  • Syntéza řeči
  • Syntéza expresivní řeči
  • Testování TTS
  • Vývoj webových aplikací


 

Vedené studentské práce

název typ
rok
zadavatel
obor
zadáno
Rozpoznání typu expresivního vyjádření podle jeho textové podoby BP PRJ5 PRJ4 SPC
2013/2014
Grůber Martin
UI
volné
Zpřesnění automatické segmentace pomocí klasifikačních a regresních metod v úloze syntézy řeči z textu BP PRJ5 PRJ4 SPC
2013/2014
Grůber Martin
UI
volné
 

Publikace

 + / -  Publikace v roce 2020

 + / -  Publikace v roce 2014

Grůber, M. and Matoušek, J. and Tihelka, D. and Hanzlíček, Z. : Reducing footprint of unit selection TTS system by removing linguistic segments with rarely selected units . 2014 IEEE 12th International Conference on Signal Processing Proceedings , vol. 1, p. 494-499, Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., Beijing, China, 2014.

 + / -  Publikace v roce 2013

Daniel Tihelka and Martin Grůber and Zdeněk Hanzíček : Robust methodology for TTS enhancement evaluation . Text, Speech and Dialogue, Proceedings of the 16th International Conference TSD 2013, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 8082, p. 442-449, Springer, Berlin-Heidelberg, Germany, 2013.
Grůber, M. and Matoušek, J. : Improvements in Czech Expressive Speech Synthesis in Limited Domain . Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 8113, p. 170-180, Springer, Heidelberg, 2013.
Grůber M. : Syntéza expresivní řeči s využitím dialogových aktů k popisu expresivity . Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, 2013.
Tihelka Daniel and Martin Grůber and Zdeněk Hanzlíček : Robust methodology for TTS enhancement evaluation . Text, Speech, and Dialogue, Lecture Notes in Computer Science, vol. 8082, p. 442-449, Springer Berlin Heidelberg, 2013.

 + / -  Publikace v roce 2012

Grůber M. and Hanzlíček Z. : Czech Expressive Speech Synthesis in Limited Domain: Comparison of Unit Selection and HMM-based Approaches . Text, Speech and Dialogue, Proceedings of the 15th International Conference TSD 2012, Lecture Notes in Computer Science, vol. 7499, p. 656-664, Springer, Berlin-Heidelberg, Germany, 2012.

 + / -  Publikace v roce 2011

Matoušek, J and Hanzlíček, Z and Campr, M and Krňoul, Z. and Campr, P. and Grůber, M. : Web-Based System for Automatic Reading of Technical Documents for Vision Impaired Students . Text, Speech and Dialogue, Proceedings of the 14th International Conference TSD 2011, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 6836, p. 364-371, Springer, Berlin-Heidelberg, Germany, 2011.
Grůber, M. and Legát, M. and Ircing, P. and Romportl, J. and Psutka, J. : Czech Senior COMPANION: Wizard of Oz Data Collection and Expressive Speech Corpus Recording and Annotation . Human Language Technology. Challenges for Computer Science and Linguistics, Lecture Notes in Computer Science, vol. 6562, p. 280-290, Springer Berlin / Heidelberg, Vetulani, Zygmunt, 2011.
Matoušek, J and Campr M. and Hanzlíček, Z and Grůber, M : Automatic Reading of Educational Texts for Vision Impaired Students . Proceedings of the Conference Universal Learning Design, vol. 1, p. 169-180, Masaryk University, Brno, Czech Republic, 2011.
Hajič, J. and Pajas, P. and Ircing, P. and Romportl, J. and Peterek, N. and Spousta, M. and Mikulová, M. and Grůber, M. and Legát, M. : Pražská databáze mluvené češtiny . 2011.

 + / -  Publikace v roce 2010

Matoušek, J. and Tihelka, D. and Grůber, M. : On Building a New Slovak Voice for the Czech Unit-Selection TTS System ARTIC . Speech Processing, vol. 2010, p. 140-146, Institute of Photonics and Electronics AS CR, Prague, 2010.

 + / -  Publikace v roce 2009

Martin Grůber and Milan Legát : Development of Expressive Speech Synthesis for Czech Limited Domain Dialogue System . Speech Processing, vol. 2009, p. 100-106, Institute of Photonics and Electronics AS CR, Prague, Czech Republic, 2009.
Grůber, M. and Legát, M. and Ircing, P. and Romportl, J. and Psutka, J. : Czech Senior COMPANION: Wizard of Oz Data Collection and Expressive Speech Corpus Recording . Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, p. 266-269, Wydawnictvo Poznanskie Sp. z o.o., Poznan, Poland, 2009.

 + / -  Publikace v roce 2008

Legát, M. and Grůber, M. and Ircing, P. : Wizard of Oz Data Collection for the Czech Senior Companion Dialogue System . Fourth International Workshop on Human-Computer Conversation, p. 1-4, University of Sheffield, 2008.
Grůber, M. and Legát, M. : Single Speaker Acoustic Analysis of Czech Speech for Purposes of Emotional Speech Synthesis . Proceedings of the AISB 2008 Symposium on Affective Language in Human and Machine, vol. 2, p. 84-87, The Society for the Study of Artificial Intelligence and Simulation of Behaviour, 2008.

 + / -  Publikace v roce 2007

Grůber, M. and Legát, M. and Tihelka, D. : Corpus Recording and Checking on the Recorded Data . The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences, p. 174-179, Západočeská univerzita, Plzeň, 2007.
Legát, M. and Grůber, M. and Matoušek, J. : The Issue of Checking the Volume Consistence of Speech Corpus During Recording . The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences, p. 206-211, Západočeská univerzita, Plzeň, 2007.
Grůber, M. and Tihelka, D. and Matoušek, J. : Evaluation of various unit types in the unit selection approach for the Czech language using the Festival system . Sixth ISCA Workshop on Speech Synthesis, p. 276-281, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn, 2007.
Tychtl, Z. and Ircing, P. and Legát, M. and Grůber, M. and Krňoul, Z. : Komunikační systém pro nahrávání korpusu rozhovorů o fotografiích . Katedra kybernetiky, Západočeská univerzita v Plzni, 2007.

Soubory ke stažení

Soubory .PNG
logo_TACR_zakl.png
schema_server.png
wsd_screenshot_main_new.png