Přejít na obsah

Matousek-jindrich

Kontakt

jméno: Jindřich Matoušek
telefon:
+420 37763 2530
kancelář:
UN557


e-mail: jmatouse@kky.zcu.cz

Doc. Ing. Matoušek Jindřich, Ph.D.

Aktivity

  • syntéza řeči z textu (TTS)
  • fonetika & fonologie
  • akustika
  • modelování řeči
  • segmentace řeči
  • zpracování řeči


Životopis

Seznam publikací podle Google Scholar.Doktorandi

Předměty

Garant předmětů

Přednášející předmětů

Cvičící předmětů

Granty

Vedoucí grantu

Člen řešitelského týmu

 

Vedené studentské práce

název typ
rok
zadavatel
obor
zadáno
Automatické hodnocení kvality syntetické řeči DP BP PRJ5 PRJ4
Matoušek Jindřich
UI
volné
Neurální syntéza řeči Spolupráce / brigáda SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
Matoušek Jindřich
UI
volné
Zpracování textu v systému syntézy řeči z textu DP BP PRJ5 PRJ4 SPC
2013/2014
Matoušek Jindřich
UI
volné
Analýza počtu dat pro neurální syntézu řeči PRJ4 PRJ5 BP DP
2022/2023
Matoušek Jindřich
UI
dokončeno (Vladař Lukáš)
 

Publikace

 + / -  Publikace v roce 2022

Matoušek, J. and Tihelka, D. : On Comparison of Phonetic Representations for Czech Neural Speech Synthesis . Text, Speech, and Dialogue 25th International Conference, TSD 2022, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 13502, p. 410-422, Springer, 2022.

 + / -  Publikace v roce 2020

 + / -  Publikace v roce 2019

Matoušek, J. and Tihelka, D. : Using Extreme Gradient Boosting to Detect Glottal Closure Instants in Speech Signal . IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), p. 6515-6519, Brighton, Great Britain, 2019.

 + / -  Publikace v roce 2018

 + / -  Publikace v roce 2017

 + / -  Publikace v roce 2015

Přibil, J and Přibilová, A and Matoušek, J. : Experiment with GMM-Based Artefact Localization in Czech Synthetic Speech . Text, Speech, and Dialogue, 18th International Conference, TSD 2015, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 9302, p. 23-31, Springer, 2015.
Matura, M and Matoušek, J. : Detection of Large Segmentation Errors with Score Predictive Model . Text, Speech, and Dialogue, 18th International Conference, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 9302, p. 524-532, Springer, 2015.
Matoušek, J and Tihelka, D. : Anomaly-Based Annotation Errors Detection in TTS Corpora . Proceedings of the 16th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2015), p. 314-318, Dresden, Germany, 2015.
Přibil, J and Přibilová, A and Matoušek, J. : Detection of Artefacts in Czech Synthetic Speech Based on ANOVA Statistics . 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2015), 2015.

 + / -  Publikace v roce 2014

Grůber, M. and Matoušek, J. and Tihelka, D. and Hanzlíček, Z. : Reducing footprint of unit selection TTS system by removing linguistic segments with rarely selected units . 2014 IEEE 12th International Conference on Signal Processing Proceedings , vol. 1, p. 494-499, Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., Beijing, China, 2014.
Kala, J and Matoušek, J. : Quality Improvements of Zero-Concatenation-Cost Chain Based Unit Selection . Speech and Computer, 16th International Conference, SPECOM 2014, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 8773, p. 376-385, Springer, 2014.
Přibil, J and Přibilová, A and Matoušek, J. : GMM Classification of Text-to-Speech Synthesis: Identification of Original Speaker’s Voice . Text, Speech, and Dialogue, 17th International Conference, TSD 2014, Brno, Czech Republic, September 8-12, 2014. Proceedings, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 8655, p. 365-373, Springer, 2014.
Tihelka, D and Matoušek, J and Hanzlíček, Z. : Modelling F0 Dynamics in Unit Selection Based Speech Synthesis . Text, Speech, and Dialogue, 17th International Conference, TSD 2014, Brno, Czech Republic, September 8-12, 2014. Proceedings, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 8655, p. 457-464, 2014.
Kala, J and Matoušek, J. : Very Fast Unit Selection Using Viterbi Search with Zero-Concatenation-Cost Chains . Proceedings - ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, p. 2569-2573, IEEE, Florence, Italy, 2014.

 + / -  Publikace v roce 2013

Vít, J and Matoušek, J. : Concatenation Artifact Detection Trained from Listeners Evaluations . Text, Speech and Dialogue, Proceedings of the 16th International Conference TSD 2013, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 8082, p. 169-176, Springer, 2013.
Hanzlíček, Z and Matoušek, J and Tihelka, D. : Experiments on Reducing Footprint of Unit Selection TTS System . Text, Speech and Dialogue, Proceedings of the 16th International Conference TSD 2013, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 8082, p. 249-256, Springer, 2013.
Legát, M. and Tihelka, D. and Matoušek, J. : Configuring TTS Evaluation Method Based on Unit Cost Outlier Detection . Text, Speech and Dialogue, Proceedings of the 16th International Conference TSD 2013, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 8082, p. 177-184, Springer, Berlin-Heidelberg, Germany, 2013.
Přibil, J. and Přibilová, A. and Matoušek, J. : Experiment with Evaluation of Quality of the Synthetic Speech by the GMM Classifier . Text, Speech and Dialogue, Proceedings of the 16th International Conference TSD 2013, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 8082, p. 241-248, Springer, Berlin-Heidelberg, Germany, 2013.
Matoušek, J and Tihelka, D. : SVM-Based Detection of Misannotated Words in Read Speech Corpora . Text, Speech and Dialogue, Proceedings of the 16th International Conference TSD 2013, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 8082, p. 457-464, Springer, Berlin-Heidelberg, Germany, 2013.
Grůber, M. and Matoušek, J. : Improvements in Czech Expressive Speech Synthesis in Limited Domain . Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 8113, p. 170-180, Springer, Heidelberg, 2013.
Matoušek, J and Legát, M. and Tihelka, D. : Is Unit Selection Aware of Audible Artifacts? . Proceedings of the 8th Speech Synthesis Workshop (SSW8), p. 267-271, ISCA, Barcelona, Spain, 2013.
Matoušek, J and Tihelka, D. : Annotation Errors Detection in TTS Corpora . Proceedings of INTERSPEECH 2013, p. 1511-1515, Lyon, France, 2013.
Přibil, J. and Přibilová, A. and Matoušek, J. : Comparison of Formant Features of Male and Female Emotional Speech in Czech and Slovak . ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA, p. 83-88, 2013.
Matoušek, J and Hanzlíček, Z., Tihelka, D. : Automatické vytváření doprovodné zvukové stopy televizního vysílání pro sluchově postižené . Sborník konference INSPO 2013, Praha, Česká republika, 2013.

 + / -  Publikace v roce 2012

Matoušek, J. and Tihelka, D. and Šmídl, L. : On the Impact of Annotation Errors on Unit-Selection Speech Synthesis . Text, Speech and Dialogue, Proceedings of the 15th International Conference TSD 2012, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 7499, p. 456-463, Springer, Berlin-Heidelberg, Germany, 2012.
Matoušek, J and Vít, J. : Improving Automatic Dubbing with Subtitle Timing Optimisation Using Video Cut Detection . Proceedings of Internat. Conf. on Acoustics, Audio and Speech Process. (ICASSP) 2012, Kyoto, Japan, 2012.
Zdeněk Hanzlíček and Jan Romportl and Jindřich Matoušek : Voice Conservation: Towards Creating a Speech-Aid System for Total Laryngectomees . Beyond Artificial Intelligence: Contemplations, Expectations, Applications, Topics in Intelligent Engineering and Informatics (TIEI), vol. 4, p. 203-212, Springer, Heidelberg, 2012.
Daniel Tihelka and Zdeněk Hanzlíček and Pavel Machač and Radek Skarnitzl and Jindřich Matoušek : On the Impact of Labialization Contexts on Unit Selection Speech Synthesis . Proceedings of 2012 IEEE International Symposium On Signal Processing And Information Technology (ISSPIT), 2012.

 + / -  Publikace v roce 2011

Legát, M and Matoušek, J. : Analysis of Data Collected in Listening Tests for the Purpose of Evaluation of Concatenation Cost Functions . Text, Speech and Dialogue, Proceedings of the 14th International Conference TSD 2011, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 6836, p. 33-40, Springer, Berlin-Heidelberg, Germany, 2011.
Legát, M and Matoušek, J. : Identifying Concatenation Discontinuities by Hierarchical Divisive Clustering of Pitch Contours . Text, Speech and Dialogue, Proceedings of the 14th International Conference TSD 2011, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 6836, p. 171-178, Springer, 2011.
Matoušek, J and Hanzlíček, Z and Campr, M and Krňoul, Z. and Campr, P. and Grůber, M. : Web-Based System for Automatic Reading of Technical Documents for Vision Impaired Students . Text, Speech and Dialogue, Proceedings of the 14th International Conference TSD 2011, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 6836, p. 364-371, Springer, Berlin-Heidelberg, Germany, 2011.
Matoušek, J and Campr M. and Hanzlíček, Z and Grůber, M : Automatic Reading of Educational Texts for Vision Impaired Students . Proceedings of the Conference Universal Learning Design, vol. 1, p. 169-180, Masaryk University, Brno, Czech Republic, 2011.
Matoušek, J and Tihelka, D. and Psutka, J. : New Slovak Unit-Selection Speech Synthesis in ARTIC TTS System . Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science 2011, p. 485-490, San Francisco, USA, 2011.
Legát, M and Matoušek, J. : Pitch Contours as Predictors of Audible Concatenation Artifacts . Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science 2011, p. 525-529, San Francisco, USA, 2011.
Matoušek, J and Skarnitzl, R. and Tihelka, D. and Machač, P. : Towards Linguistic Naturalness of Synthetic Speech . Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science 2011, p. 561-566, San Francisco, USA, 2011.
Zdeněk Hanzlíček and Jindřich Matoušek : Voice Conservation: Towards Creating a Speech-Aid System for Total Laryngectomees . Beyond AI: Interdisciplinary Aspects of Artificial Intelligence, p. 55-59, University of West Bohemia, Pilsen, 2011.
Jan Romportl and Jindřich Matoušek : Several Aspects of Machine-Driven Phrasing in Text-to-Speech Systems . The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, vol. 95, p. 51-61, 2011.

 + / -  Publikace v roce 2010

Matoušek, J. and Hanzlíček, Z. and Tihelka, D. and Méner, M. : Automatic Dubbing of TV Programmes for the Hearing Impaired . Proceedings of 2010 IEEE 10th International Conference on Signal Processing, vol. 1, p. 589-592, Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., Beijing, China, 2010.
Matoušek, J. : Automatic Segmentation of Parasitic Sounds in Speech Corpora for TTS Synthesis . Text, Speech and Dialogue, proceedings of the 13th International Conference TSD 2010, Lecture Notes in Artificial Intelligence, p. 369-376, Springer, Berlin-Heidelberg, Germany, 2010.
Legát, M. and Matoušek, J. : Collection and Analysis of Data for Evaluation of Concatenation Cost Functions . Text, Speech and Dialogue, proceedings of the 13th International Conference TSD 2010, Lecture Notes in Artificial Intelligence, p. 345-352, Springer, Berlin-Heidelberg, Germany, 2010.
Tihelka, D. and Kala, J. and Matoušek, J. : Enhancements of Viterbi Search for Fast Unit Selection Synthesis . Proceedings of Int. Conf. Interspeech 2010, p. 174-177, 2010.
Tihelka, D. and Matoušek, J. and Kala J. : ARTIC speaks on Android . Speech Processing, vol. 2010, p. 147-151, Institute of Photonics and Electronics AS CR, Prague, 2010.
Matoušek, J. and Tihelka, D. and Grůber, M. : On Building a New Slovak Voice for the Czech Unit-Selection TTS System ARTIC . Speech Processing, vol. 2010, p. 140-146, Institute of Photonics and Electronics AS CR, Prague, 2010.

 + / -  Publikace v roce 2009

Matoušek, J. : Automatic Pitch-Synchronous Phonetic Segmentation with Context-Independent HMMs . Text, Speech and Dialogue, proceedings of the 12th International Conference TSD 2009, Lecture Notes in Artificial Intelligence, p. 178-185, Springer, Berlin-Heidelberg, Germany, 2009.
Legát, M. and Matoušek, J. : Design of the Test Stimuli for the Evaluation of Concatenation Cost Functions . Text, Speech and Dialogue, proceedings of the 12th International Conference TSD 2009, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 5729, p. 339-346, Springer, Berlin-Heidelberg, Germany, 2009.
Zdeněk Hanzlíček and Jindřich Matoušek and Daniel Tihelka : First Experiments on Text-to-Speech System Personification . Lecture Notes in Artificial Intelligence, 5729, p. 186-193, 2009.
Matoušek, J. and Skarnitzl, R and Machač, P and Trmal, J. : Identification and Automatic Detection of Parasitic Speech Sounds . INTERSPEECH 2009, proceedings of 10th Annual Conference of International Speech Communication Association, p. 876-879, ISCA, Brighton, Great Britain, 2009.
Kala Jiří and Matoušek Jindřich and Tihelka Daniel : Reduction of Computing Cost in Unit Selection TTS System with Large Corpus . Speech Processing, p. 85-91, Institute of Photonics and Electronics AS CR, Praha, 2009.

 + / -  Publikace v roce 2008

Matoušek, J. : Počítačová syntéza řeči . Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, Česká republika, 2008.
Zdeněk Hanzlíček and Jindřich Matoušek : On Using Warping Function for LSFs Transformation in a Voice Conversion System . Proceedings of the 9th International Conference on Signal Processing, ICSP '08, vol. 3, IEEE Press, Beijing, China, 2008.
Zdeněk Hanzlíček and Jindřich Matoušek and Daniel Tihelka : Towards automatic audio track generation for Czech TV broadcasting: Initial experiments with subtitles-to-speech synthesis . Proceedings of the 9th International Conference on Signal Processing, ICSP '08, vol. 3, p. 2721-2724, IEEE Press, Beijing, China, 2008.
Matoušek, J. and Romportl J. : Automatic Pitch-Synchronous Phonetic Segmentation . INTERSPEECH 2008, proceedings of 9th Annual Conference of International Speech Communication Association, p. 1626-1629, ISCA, Brisbane, Australia, 2008.
Matoušek, J. and Tihelka, D. and Romportl, J. : Building of a Speech Corpus Optimised for Unit Selection TTS Synthesis . LREC 2008, proceedings of 6th International Conference on Language Resources and Evaluation, ELRA, 2008.

 + / -  Publikace v roce 2007

Legát, M. and Grůber, M. and Matoušek, J. : The Issue of Checking the Volume Consistence of Speech Corpus During Recording . The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences, p. 206-211, Západočeská univerzita, Plzeň, 2007.
Kala, J. and Matoušek, J. : Duration Modelling in Czech TTS System using Classification and Regression Trees . Proceedings of Czech - German Workshop on Speech Processing, p. 154-159, Institute of Photonics and Electronics AS CR, Prague, 2007.
Grůber, M. and Tihelka, D. and Matoušek, J. : Evaluation of various unit types in the unit selection approach for the Czech language using the Festival system . Sixth ISCA Workshop on Speech Synthesis, p. 276-281, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn, 2007.
Matoušek, J. and Romportl, J. : Recording and Annotation of Speech Corpus for Czech Unit Selection Speech Synthesis . Text, Speech and Dialogue, Lecture Notes in Computer Science, vol. 4629, p. 326-333, Springer, Berlin--Heidelberg, Germany, 2007.
Hanzlíček, Z. and Matoušek, J. : F0 Transformation within the Voice Conversion Framework . Proceedings of Interspeech, p. 1961-1964, Antwerp, Belgium, 2007.
Tihelka, D. and Matoušek, J. and Kala, J. : Quality Deterioration Factors in Unit Selection Speech Synthesis . Text, Speech and Dialogue, proceedings of the 10th International Conference TSD 2007, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 4629, p. 508-515, Springer-Verlag Berlin Hiedelberg 2007, 2007.
Legát, M. and Tihelka, D. and Matoušek, J. : Pitch Marks at Peaks or Valleys? . Lecture Notes in Computer Science, Text, Speech and Dialogue, vol. 4629, p. 502-507, 2007.

 + / -  Publikace v roce 2006

Matoušek, J. and Romportl, J. : On building phonetically and prosodically rich speech corpus for text-to-speech synthesis . Proceedings of the second IASTED international conference on Computational intelligence, p. 442-447, ACTA Press, San Francisco, 2006.
Romportl, J. and Matoušek, J. : Development of Data-Driven Prosody Model for German TTS Synthesis . Speech Processing, proceedings of the 16th Czech-German Workshop, p. 18-23, Institute of Radio Engineering and Electronics AS CR, Prague, 2006.
Matoušek, J. : On Minimizing the Size of Speech Unit Database in Concatenative Speech Synthesis . Speech Processing, proceedings of the 16th Czech-German Workshop, p. 70-76, Institute of Radio Engineering and Electronics AS CR, Prague, 2006.
Tihelka, D. and Matoušek, J. : Unit selection and its relation to symbolic prosody: a new approach . INTERSPEECH 2006 — ICSLP, proceedings of 9th International Conference on Spoken Language Procesing, vol. 1, p. 2042-2045, ISCA, Bonn, 2006.
Matoušek, J. and Tihelka, D. and Romportl, J. : Current state of Czech text-to-speech system ARTIC . Text, Speech and Dialogue, Lecture Notes in Computer Science, vol. 4188, p. 439-446, Springer, Berlin, Heidelberg, 2006.
Tihelka, D. and Matoušek, J. : Diphones vs. triphones in Czech unit selection TTS . Text, Speech and Dialogue, proceedings of the 9th International Conference TSD 2006, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 4188, p. 531-538, Springer-Verlag Berlin Hiedelberg 2006, Germany, 2006.
Hanzlíček, Z. and Matoušek, J. : First steps towards new Czech voice conversion system . Lecture Notes in Artificial Intelligence, 4188, p. 383-390, Springer, Berlin, 2006.
Psutka, J. and Psutka Josef V. and Radová, V. and Ircing, P. and Matoušek, J. and Müller, L. : Polish Malach Speech Corpus . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni, Johns Hopkins Univ. v Baltimore, Shoah Visual History Foundation, 2006.
Psutka, J. and Matoušek, J. and Radová, V. and Psutka Josef V. and Ircing, P. and Müller, L. : Slovak Malach Speech Corpus . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni, Johns Hopkins Univ. v Baltimore, Shoah Visual History Foundation, 2006.
Psutka, J. and Müller, L. and Matoušek, J. and Radová, V. : Mluvíme s počítačem česky . p. 752, Academia, Prague, 2006.

 + / -  Publikace v roce 2005

Tihelka, D. and Matoušek, J. : Revealing the most significant deterioration factors in single candidate synthetic speech . Specom 2005, proceedings of 10th International Conference SPEECH and COMPUTER, p. 171-174, Moscow State Linguistic University, Moscow , 2005.
Hanzlíček, Z. and Matoušek, J. and Tihelka, D. : On modelling syllables in text-to-speech synthesis . Studientexte zur Sprachkommunikation, Studientexte zur Sprachkommunikation, 36, p. 438-445, Technisches Universität, Dresden, 2005.
Romportl, J. and Matoušek, J. : Formal Prosodic Structures and their Application in NLP . Text, Speech and Dialogue, proceedings of the 8th International Conference TSD 2005, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 3658, p. 371-378, Springer, Berlin, Heidelberg, 2005.
Matoušek, J. and Kala, J. : On modelling glottal stop in Czech text-to-speech synthesis . Text, Speech and Dialogue, proceedings of the 8th International Conference TSD 2005, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 3658, p. 257-264, Springer , Berlin, Heidelberg, 2005.
Matoušek, J. and Hanzlíček, Z. and Tihelka, D. : Hybrid syllable/triphone speech synthesis . Interspeech 2005 — Eurospeech, proceedings of 9th European Conference on Speech Communication and Technology, p. 2529-2532, Lisbon, Portugal, 2005.
Psutka, J. and Ircing, P. and Matoušek, J. : Man-machine communication by voice . Interdisciplinary aspects of human-machine co-existence and co-operation, p. 214-223, Czech Technical University, Prague, 2005.
Psutka, J. and Psutka Josef V. and Müller, L. and Matoušek, J. and Radová, V. and Ircing, P. : Russian Malach Speech Corpus . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni, Johns Hopkins Univ. v Baltimore, Shoah Visual History Foundation, 2005.

 + / -  Publikace v roce 2004

Matoušek, J. and Romportl, J. and Tihelka, D. and Tychtl, Z. : Recent Improvements on ARTIC: Czech text-to-speech system . INTERSPEECH 2004 - ICSLP, proceedings of the 8th International Conference on Spoken Language Processing, p. 1933-1936, Jeju Island, Korea, 2004.
Romportl, J. and Tihelka, D. and Matoušek, J. : Naturalness of Prosody Models . Speech Processing, proceedings of the 14th Czech-German Workshop, p. 119-123, Institute of Radio Engineering and Electronics AS CR, Prague, 2004.
Matoušek, J. and Romportl, J. and Tihelka, D. : Speech synthesis in ARTIC TTS system . Speech Processing, proceedings of the 14th Czech-German Workshop, p. 135-139, Institute of Radio Engineering and Electronics AS CR, Prague, 2004.
Tihelka, D. and Matoušek, J. : The analysis of synthetic speech distortions . Speech Processing, proceedings of 13th Czech - German Workshop, p. 124-129, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, 2004.
Romportl, J. and Matoušek, J. and Tihelka, D. : Advanced Prosody Modelling . Text, Speech and Dialogue, proceedings of the 7th International Conference TSD 2004, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 3206, p. 441-447, Springer, Berlin, Heidelberg, 2004.
Matoušek, J. and Tihelka, D. : Slovak text-to-speech synthesis in ARTIC system . Text, Speech and Dialogue, proceedings of the 7th International Conference TSD 2004, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 3206, p. 155-162, Springer, Berlin, Heidelberg, 2004.
Tihelka, D. and Matoušek, J. : The design of Czech language formal listening tests for the evaluation of TTS systems . LREC 2004, proceedings of 4th International Conference on Language Resources and Evaluation, p. 2099-2102, European Language Resources Association, Lisbon, 2004.
Radová, V. and Psutka, J. and Müller, L. and Byrne, W. and Psutka Josef V. and Ircing, P. and Matoušek, J. : Czech broadcast news speech . p. 4, Linguistic Data Consortium (LDC), USA, 2004.
Radová, V. and Psutka, J. and Müller, L. and Byrne, W. and Psutka Josef V. and Ircing, P. and Matoušek, J. : Czech broadcast news transcripts . p. 4, Linguistic Data Consortium (LDC), USA, 2004.
Radová, V. and Psutka, J. and Psutka Josef V. and Müller, L. and Ircing, P. and Matoušek, J. and Byrne, W. : Czech Broadcast News Corpus . Katedra kybernetiky, fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni (práva k šíření předána Linguistic Data Consortium, University of Pe, 2004.
Romportl, J. and Tihelka, D. and Matoušek, J. : Prosody as a Causal System . Speech Processing, proceedings of the 13th Czech-German Workshop, p. 47-52, Institute of Radio Engineering and Electronics AS CR, Prague, 2004.

 + / -  Publikace v roce 2003

Tychtl, Z. and Matouš, K. : The phase substitutions in Czech harmonic concatenative speech synthesis . Lecture Notes in Artificial Intelligence, LNAI 2807, 2807, p. 333-340, Springer, Berlin, 2003.
Tychtl, Z. and Matouš, K. : The phase substitutions in Czech harmonic concatenative speech synthesis . Lecture Notes in Computer Science, LNAI 2807, 2607, p. 333-340, Springer, Berlin, 2003.
Matoušek, J. and Tihelka, D. and Psutka, J. : Automatic segmentation for Czech concatenative speech synthesis using statistical approach with boundary-specific correction . Eurospeech 2003 - Interspeech, proceedings of the 8th European Conference on Speech Communication and Technology, p. 301-304, ISCA, Geneva, Switzerland, 2003.
Romportl, J. and Tihelka, D. and Matoušek, J. : Sentence Boundary Detection in Czech TTS System Using Neural Networks . Proceeding of the 7th International Symposium on Signal Processing and its Applications (ISSPA), p. 247-250, IEEE, Paris, 2003.
Tučková, J. and Matoušek, J. : Czech language features selection and prosody modelling for text-to-speech synthesis . ECMS 2003, p. 98-102, Technical University , Liberec, 2003.
Psutka, J. and Psutka, J. and Radová, V. and Ircing, P. and Matoušek, J. and Müller, L. : Czech Malach Speech Corpus . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni, Johns Hopkins University v Baltimore, Shoah Visual History Foundati, 2003.
Romportl, J. and Tihelka, D. and Matoušek, J. and Radová, V. : Comparison of Several Approaches to Sentence Boundary Detection in Written Text for Czech TTS Systems . Speech Processing, proceedings of the 12th Czech-German Workshop, p. 47-50, Institute of Radio Engineering and Electronics AS CR, Prague , 2003.

 + / -  Publikace v roce 2002

Romportl, J. and Matoušek, J. and Tihelka, D. : Prosody Model and its Application to Czech TTS System . Proceedings of UkrObraz 2002, p. 93-96, Kyjiv, Ukraine, 2002.
Matoušek, J. and Tihelka, D. and Psutka, J. and Hessová, J. : German and Czech Speech Synthesis Using HMM-Based Speech Segment Database . Text, Speech and Dialogue, proceedings of the 5th International Conference TSD 2002, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 2448, p. 173-180, Springer, Berlin, Heidelberg, 2002.

 + / -  Publikace v roce 2001

Matoušek, J. and Psutka, J. and Krůta, J. : Design of Speech Corpus for Text-to-Speech Synthesis . Eurospeech 2001 - Interspeech, proceedings of the 7th European Conference on Speech Communication and Technology, p. 2047-2050, Aalborg, Denmark, 2001.
Psutka, J. and Radová, V. and Müller, L. and Ircing, P. and Matoušek, J. : Voice of America (VOA) Broadcast News Czech Transcript Corpus . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni (práva k šíření předána Linguistic Data Consortium, University of Pe, 2001.

 + / -  Publikace v roce 2000

Matoušek, J. and Psutka, J. : ARTIC: A New Czech Text-To-Speech System Using Statistical Approach to Speech Segment Database Construction . Interspeech 2000 - ICSLP, proceedings of the sixth International Conference on Spoken Language Processing, vol. 4, p. 612-615, Beijing, China, 2000.
Matoušek, J. : Building a New Czech Text-to-Speech System Using Triphone-Based Speech Units . Text, Speech and Dialogue, proceedings of the 3rd International Workshop TSD 2000, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 1902, p. 223-228, Springer, Berlin, Heidelberg, 2000.

 + / -  Publikace v roce 1999

Matoušek, J. and Psutka, J. and Tychtl, Z. : Statistical Approach to the Automatic Synthesis of Czech Speech . Text, Speech and Dialogue, proceedings of the 2nd International Workshop TSD 1999, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 1672, p. 376-379, Springer, Berlin, Heidelberg, 1999.