Přejít na obsah

Kontakt

jméno: Miloš Schlegel
telefon:
+420 37763 2519 , 2500 , 2506 , 2107
kancelář:
UN539


e-mail: schlegel@kky.zcu.cz

Prof. Ing. Schlegel Miloš, CSc.

Aktivity

Doktorandi

Předměty

Garant předmětů

Přednášející předmětů

Cvičící předmětů

 

Vedené studentské práce

název typ
rok
zadavatel
obor
zadáno
Aktivní tlumení vibrací elektromechanických soustav PRJ4
Schlegel Miloš
volné
Aktivní vyvažování klikového hřídele DP
2012/2013
Schlegel Miloš
volné
Modelování a řízení systému ,,kyvadlo s hmotnou pružinou" PRJ4
Schlegel Miloš
volné
 

Publikace

 + / -  Publikace v roce 2010

Čech Martin and Balda Pavel and Schlegel Miloš and Severa Ondřej : NEW VIRTUAL INTERNET LABORATORIES PRESENTING ADVANCED CONTROL SCHEMES . 11th International Carpathian Control Conference, p. 1-4, REKATEL Bt., Miskolc, Hungary, Eger, Hungary, 2010.
Čech Martin and Schlegel Miloš : PID pulse autotuner based on a class of fractional-order systems . Process Control 2010, p. 1-9, Tribun EU, Kouty nad Desnou, 2010.
Schlegel Miloš and Mertl Jiří : PROCESS IDENTIFICATION FOR AUTOMATIC TUNING OF INDUSTRIAL CONTROLLERS . Process Control 2010, p. 1-10, Tribun EU, Kouty nad Desnou, 2010.
Georgiev Vjačeslav and Ježek Ondřej and Krutina Aleš and Sobota Jaroslav and Schlegel Miloš : ZigBee-based wireless measurement system . Process Control 2010, p. 1-9, Tribun EU, Kouty nad Desnou, 2010.

 + / -  Publikace v roce 2009

Goubej, M. and Škarda, R. and Schlegel, M. : Input Shaping Filters for the Control of Electrical Drive with Flexible Load . Proceedings of the 17th International Conference on Process Control '09, p. 595-601, Slovak University of Technology in Bratislava, Fiikar, M. and Kvasnica, M., Štrbské Pleso, Slovakia, 2009.
Mertl Jiří and Schlegel Miloš : Compact identification of process static gain and one point of frequency response . Proceedings 17th international conference on Process Control 2009, vol. 2009, p. 187-193, Slovak University of Technoology, Štrbské Pleso, Slovensko, 2009.
Bláha Lukáš and Schlegel Miloš and Mošna Jiří : OPTIMAL CONTROL OF CHAIN OF INTEGRATORS WITH CONSTRAINTS . 17th International Conference on Process Control 2009, p. 51-56, Slovak University of Technology in Bratislava, Štrbské Pleso SK, 2009.
Sobota Jaroslav and Schlegel Miloš : Pulse-Step Model Predictive Controller for TITO system . Proceedings 17th international conference on Process Control 2009, p. 402-408, Slovak University of Technoology, Štrbské Pleso, 2009.
Balda Pavel and Schlegel Miloš : REX ? Tool for unified building of laboratory and industrial control systems . Sborník přednášek z technické konference: Automatizace, regulace a procesy, vol. 5, p. 35 - 52, DIMART s.r.o., Praha, Fakulta strojní ČVUT, 2009.
Kovářová Jana and Dupal Jan and Schlegel Miloš : Vibration control of rectangular plate by piezo actuator . Mechatronic Systems and Materials, p. 60-62, Technika, Vilnius, 2009.
Schlegel Miloš and Bláha Lukáš : Parametrization of all three impulse zero vibration input shapers . Mechatronic Systems and Materials, Vilnius, Litva, 2009.

 + / -  Publikace v roce 2008

Balda Pavel and Schlegel Miloš : BRRexLib - Function Block Library for B&R Automation PLCs . Process Control 2008, vol. ;, p. 1-9, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, 2008.
Schlegel Miloš and Sobota Jaroslav and Vyskočil Martin : Feature-based identification of continuous LTI systems for industrial control . Process Control 2008, vol. ;, p. 1-7, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, 2008.
Mertl Jiří and Čech Martin and Schlegel Miloš : Fractional-order pole simulator based on exact step response discretization . Proceedings of 9th International Carpathian Control Conference ICCC'08, vol. ;, p. 422-425, University of Craiova, Sinaia, Rumunsko, 2008.
Huspeka Jan and Schlegel Miloš : Higher-order sliding mode control of temperature processes . Process Control 2008, vol. ;, p. 1-9, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, 2008.
Bláha Lukáš and Schlegel Miloš : Mechatronic System Design Applied to Double Inverted pendulum with flywheel actuator . Mechatronic Systems and Materials, vol. ;, p. 91-91, Bialystok Technical University, Bialystok, Polsko, 2008.
Mertl Jiří and Čech Martin and Schlegel Miloš : One point relay identification experiment based on constant-phase filter . Process Control 2008, vol. ;, p. 1-9, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, 2008.
Čech Martin and Mertl Jiří and Schlegel Miloš : Optimal filters for continuous approximation of fractional integro-differential operators . Proceedings of 9th International Carpathian Control Conference ICCC'08, vol. ;, p. 422-425, University of Craiova, Sinaia, Rumunsko, 2008.
Schlegel Miloš and Balda Pavel : Power Controller of Nuclear Reactor . Process Control 2008, vol. ;, p. 1-7, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, 2008.
Sobota Jaroslav and Schlegel Miloš : Predictive controller with rate limiter and saturation limits . Proceedings of 9th International Carpathian Control Conference ICCC'08, vol. ;, p. 635-638, University of Craiova, Sinaia, Rumunsko, 2008.
Bláha Lukáš and Schlegel Miloš : TRACKING CONTROL VIA DYNAMIC INVERSION . Process Control 2008, vol. ;, p. 1-8, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, 2008.
Schlegel Miloš : Robust process identification for automatic tuning of controllers . Acta Mechanica Slovaca, 1-A/2008, vol. 12, p. 41-48, 2008.
Schlegel Miloš and Sobota Jaroslav : Simple Pulse-Step Model Predictive Controller . IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline), vol. 17, p. 8401-8406, International Federation of Automatic Control, [s.l.], 2008.

 + / -  Publikace v roce 2007

Schlegel, M. : Pokročilé algoritmy v řídicím systému REX . Automatizace, regulace a procesy, p. 39-46, Dimart, Praha, 2007.
Schlegel, M. and Huspeka, J. : Automatic tuning of sliding mode-temperature controller . Process Control '07 , p. 1-6, Slovak University of Technology, Bratislava, 2007.
Mertl, J. and Schlegel, M. : Design of robust PID controller from process static gain and one point of frequency response . Process Control '07 , p. 1-5, Slovak University of Technology, Bratislava, 2007.
Čech, M. and Schlegel, M. : Ideal Bode's control loop shaping with respect of the model set approach . Process Control '07 , p. 1-6, Slovak University of Technology, Bratislava, 2007.
Sobota, J. and Schlegel, M. : Influence of prediction horizon length on performance and robustness of simple model based predictive controller . Process Control '07 , p. 1-8, Slovak University of Technology, Bratislava, 2007.
Schlegel, M. and Měšťánek, J. : Limitations on the inverted pendula stabilizability according to the system properties . Process Control '07 , p. 083-1-083-9, Slovak University of Technology, Bratislava, 2007.
Kovářová, J. and Dupal, J. and Schlegel, M. : Metodický postup řízení vibrací aplikovaný na řízení vibrací nosníku vetknutého . p. 47, Západočeská univerzita, Plzeň, 2007.
Kovářová, J. and Schlegel, M. and Dupal, J. : Vibration Control of Cantilever Beam . Mechatronic systems and materials 2007, p. 64-64, 2007.
Kovářová, J. and Schlegel, M. and Dupal, J. : Vibration Control of Cantilever Beam . Journal of Vibroengineering, 9, vol. 2, p. 45-48, 2007.
Kovářová, J. and Dupal, J. and Schlegel, M. : Vibration control of plate structures . Engineering Mechanics, 14, vol. 1-2, p. 23-36, 2007.

 + / -  Publikace v roce 2006

Schlegel, M. and Sobota, J. : Model based predictive controller for industrial practice . MATEO - The European Network of Mechatronics Centres and Industrial Controllers 2006, p. 178-184, Západočeská univerzita, Plzeň, 2006.
Balda, P. and Schlegel, M. : New version of PMATune program . MATEO - The European Network of Mechatronics Centres and Industrial Controllers 2006, p. 30-37, Západočeská univerzita, Plzeň, 2006.
Schlegel, M. and Mertl, J. : Regulátor s klouzavým režimem pro řízení teploty procesů s topením a chlazením . MATEO - The European Network of Mechatronics Centres and Industrial Controllers 2006, p. 171-177, Západočeská univerzita , Plzeň, 2006.
Schlegel, M. and Mertl, J. : Nový regulátor teploty pro procesy s topením a chlazením . Automatizace, regulace a procesy, p. 39-46, Dimart, Praha, 2006.
Kovářová, J. and Schlegel, M. and Dupal, J. : Robustness analysis for active damping compensators . Computational mechanics 2006, p. 287-294, University of West Bohemia, Pilsen, 2006.
Schlegel, M. and Sobota, J. : Jednoduchý prediktivní regulátor s omezením akční veličiny . Principia cybernetika 2006, p. 1-5, Univerzita Tomáše Bati , Zlín, 2006.
Kvak, L. and Schlegel, M. and Sobota, J. : Generalized moments identification by using orthogonal Laguerre polynomials . Process control 2006, p. 1-12, University of Pardubice, Pardubice, 2006.
Sobota, J. and Schlegel, M. : LTI systems identification using generalized method of moments . Process control 2006, p. 1-12, University of Pardubice, Pardubice, 2006.
Schlegel, M. and Mertl, J. : New control strategies for heating/cooling processes . Process control 2006, p. 1-12, University of Pardubice, Pardubice, 2006.
Čech, M. and Schlegel, M. : The fractional-order PID controller outperforms the classical one . Process control 2006, p. 1-6, Technical University , Pardubice , 2006.
Kovářová, J. and Dupal, J. and Schlegel, M. : Vibration control of rectangular plate . Process control 2006, p. 1-16, University of Pardubice, Pardubice, 2006.
Čech, M. and Schlegel, M. : Fractional-order PID controller design on Internet: www.PIDlab.com . Proceedings of 7th International Carpathian control conference, p. 115-119, VŠB - Technická univerzita , Ostrava, 2006.
Schlegel, M. and Sobota, J. : Simple predictive controller with manipulated value constraints . Proceedings of 7th International Carpathian control conference, p. 509-512, VŠB - Technická univerzita , Ostrava, 2006.
Kovářová, J. and Dupal, J. and Schlegel, M. : Active damping of plate structures . Dynamics of machines 2006 = Dynamika strojů 2006, p. 41-46, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, 2006.
Čech, M. and Schlegel, M. and Mertl, J. : Fractional PID laboratory . Katedra kybernetiky, fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni , 2006.
Balda, P. and Schlegel, M. : Automatické nastavování průmyslových regulátorů firmy PMA . Západočeská univerzita v Plzni, REX Controls s.r.o., 2006.
Balda, P. and Schlegel, M. : Automatické nastavování průmyslových regulátorů firmy SETEX . Západočeská univerzita v Plzni, REX Controls s.r.o., 2006.
Schlegel, M. and Mertl, J. : Regulace teploty nesymetrických soustav s topením a chlazením . Západočeská univerzita v Plzni, RexControls s.r.o., 2006.
Schlegel, M. and Čech, M. : Computing value sets from one point of frequency response with applications . Proceedings of the 16th IFAC world congress, vol. 1, p. 325-330, Elsevier, Oxford, 2006.
Schlegel, M. and Večerek, O. : Robust design of Smith predictive controller for moment model set . Proceedings of the 16th IFAC World Congress, p. 427-432, Elsevier, Oxford, 2006.
Balda, P. and Schlegel, M. and Štětina, M. : Advanced control algorithms + Simulink compatibility + Real-time OS = REX . Proceedings of the 16th IFAC world congress, p. 121-126, Elsevier, Oxford, 2006.
Kovářová Jana and Dupal Jan and Schlegel Miloš : Active damping of rectangular plate . Applied mechanics 2006, vol. ;, p. 1-16, University of West Bohemia, Srní, 2006.

 + / -  Publikace v roce 2005

Schlegel, M. and Čech, M. : Computing value sets from one point of frequency response with applications . Preprints of the 16th IFAC world congress, p. 1-6, IFAC, Prague, 2005.
Schlegel, M. and Večerek, O. : Robust design of Smith predictive controller for moment model set . Preprints of the 16th IFAC world congress, p. 1-6, IFAC, Prague, 2005.
Balda, P. and Schlegel, M. and Štětina, M. : Automatic tuning of PID controllers using OPC . Process control ´05, p. 1-5, Slovak University of Technology, Bratislava, 2005.
Schlegel, M. and Čech, M. : Combining characteristic numbers to reduce the uncertainty of fractional-order process models . Process control ´05, p. 1-6, Slovak University of Technology, Bratislava, 2005.
Schlegel, M. and Kvak, L. : Computing value sets for systems with constrained step response . Process control ´05, p. 1-7, Slovak University of Technology, Bratislava, 2005.
Mertl, J. and Sobota, J. and Schlegel, M. and Balda, P. : Swing-up and stabilization of rotary inverted pendulum . Process control ´05, p. 1-6, Slovak University of Technology, Bratislava, 2005.
Čech, M. and Schlegel, M. : Fractional order pole models for robust control on Internet: www.PIDlab.com . Proceedings of 6th International carpathian control conference, p. 47-52, University of Miskolc, Miskolc, 2005.
Schlegel, M. and Balda, P. : Řídicí systém mykacího stroje UNICARD 697 . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni (práva k šíření předána REX Controls s.r.o.), 2005.
Balda, P. and Schlegel, M. and Štětina, M. : Advanced control algorithms + Simulink compatibility + Real-time OS = REX . Preprints of the 16th IFAC world congress, p. 1-6, IFAC, Prague, 2005.

 + / -  Publikace v roce 2004

Balda, P. and Schlegel, M. and Štětina, M. : An open autotuning PID control remote laboratory based on industrial standards . IBCE ´04, p. 1-5, ENSIEG, Grenoble, 2004.
Schlegel, M. and Čech, M. : Internet PID controller design : www.pidlab.com . IBCE ´04, p. 1-6, ENSIEG , Grenoble, 2004.
Balda, P. and Schlegel, M. and Štětina, M. : Vzdálená a virtuální laboratoř pro výuku automatického řízení . Nové trendy vo vzdelávaní v oblasti automatizácie a informatiky, p. 36-41, Slovenská technická univerzita, Bratislava, 2004.
Schlegel, M. and Čech, M. and Balda, P. and Mertl, J. : Aktivní tlumení vibrací lopatek v aerodynamickém tunelu . Process control 2004, p. 1-6, University of Pardubice , Pardubice, 2004.
Večerek, O. and Schlegel, M. : Design of H-infinity PI controllers by robustness regions method . Process control 2004, p. 1-9, University of Pardubice , Pardubice, 2004.
Sobota, J. and Schlegel, M. : Iterative feedback tuning of PID controller . Process control 2004, p. 1-16, University of Pardubice, Pardubice, 2004.
Čech, M. and Schlegel, M. : New frequency method of PID controller design : www.pidlab.com . Process control 2004, p. 1-6, University of Pardubice, Pardubice, 2004.
Balda, P. and Schlegel, M. and Štětina, M. : Vnořené řízení velmi rychlých systémů řídícím systémem REX na PC . Process control 2004, p. 1-6, University of Pardubice , Pardubice, 2004.
Schlegel, M. and Čech, M. : Fractal system identification for robust control - the moment approach . 5th international carpathian control conference, p. 1-6, AGH-UST , Krakow , 2004.
Schlegel, M. and Mertl, J. : Stability regions for PI/PID controller and Matlab program . 5th international carpathian control conference , p. 1-6, AGH-UST , Krakow, 2004.
Čech, M. and Schlegel, M. and Mertl, J. : PIDlab, PID controller virtual laboratory . Katedra kybernetiky, fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni , 2004.

 + / -  Publikace v roce 2003

Večerek, O. and Schlegel, M. and Balda, P. : Regulační systém mykacího stroje . MATLAB 2003, p. 608-615, HUMUSOFT, Praha, 2003.
Balda, P. and Schlegel, M. and Štětina, M. : An open autotuning PID control remote laboratory based on industrial standards . Process Control ´03, p. 1-5, Slovak University of Technology, Bratislava, 2003.
Čech, M. and Mertl, J. and Schlegel, M. : Are heuristic methods for PID design reliable? . Process Control ´03, p. 104-110, Slovac University of Technology, Bratislava, 2003.
Schlegel, M. and Mertl, J. and Čech, M. : Generalized robustness regions for PID controllers . Process Control ´03, p. 108-114, Slovac University of Technology, Bratislava, 2003.
Schlegel, M. and Večerek, O. : Robust design of Smith predictive controller for arbitrary order lag systems with dead time . Process Control ´03, p. 1-10, Slovak University of Technology, Bratislava, 2003.
Schlegel, M. and Mertl, J. and Čech, M. : Robustness region method for PID controller design . Proceedings of International Carpathian Control Conference, p. 574-577, Technical University, Košice, 2003.
Balda, P. and Schlegel, M. and Štětina, M. : Nový řídicí systém REX podporuje simulaci v prostředí Matlab/Simulink . Automatizace, vol. 2, p. 100-103, 2003.
Schlegel, M. and Balda, P. and Štětina, M. : Robustní PID autotuner – momentová metoda . Automatizace, vol. 4, p. 242-246, 2003.
Schlegel, M. and Balda, P. : PID autotuner „PMATune“ . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni (práva k šíření předána PMA GmbH., Kassel, Německo), 2003.