Přejít na obsah

Studentské práce

Detail studentské práce

Název: Economic Dispatch Problem: distribuovaný způsob řešení
Typ práce: Bakalářská práce , Projekt 4 , Projekt 5
Obor:
Rok zadání: 2022/2023
Zadáno: volné
Dokončeno:
Zadavatel: Kubíček Karel

Detail

Economic Dispatch Problem (EDP) je optimalizační problém. Jeho hlavním cílem je optimální rozdělení zatížení napříc všemi generátory v síti tak, aby byly splněny požadavky na celkový výkon při minimálních provozních nákladech při různých systémových a provozních omezeních. Jedním z předpokladů řešení EDP je, že každý zdroj v síti lze plynule regulovat mezi jeho minimálním a maximálním výkonem. Jako vstup této úlohy se tak uvažuje požadované zatížení celé sítě. 

Práce bude zaměřena zejména na distribuovaný způsob řešení této úlohy. Bude tak mít úzkou souvislost s multiagentním řízením.