Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Distribuovaný způsob řešení pro Economic Dispatch Problem
Typ práce: Projekt 4 , Projekt 5 , Bakalářská práce
Obor:
Rok zadání: 2023/2024
Zadáno: zadáno Jiří Praum
Dokončeno:
Investor: Kubíček Karel

Detail

 • Seznamte se s pojmy grafové teorie a jejich vztahem k distribuovaným metodám.
 • Seznamte se s problematikou řízení a struktury energetických sítích a problematikou Economic Dispatch Problem.
 • Vyberte si jeden algoritmus pro distribuovaný způsob řešení problematiky Economic Dispatch Problem a ten zpracujte.
 • Zpracujte několik příkladů a jejich výsledky porovnejte s klasickými centralizovanými metodami (například Lambda-iterační metoda nebo metoda Lagrangeových multiplikátorů).
 • Vyhodnoťte výsledky poskytnuté Vámi vybraným algoritmem a diskutujte vhodnost vytvořeného řešení.

Literatura:

 • [1]  Wood, A.J, Wollenberg, B.F., „Power Generation, Operation, and Control“, John Wiley & Sons, 2013, ISBN: 0471790559, 9780471790556.
 • [2] Karel Kubíček, „Economic dispatch problem in power energetic networks“, Rigorous Thesis, Pilsen, 2022.
 • [3] H. Li, Z. Wang, G. Chen and Z. Y. Dong, "Distributed Robust Algorithm for Economic Dispatch in Smart Grids Over General Unbalanced Directed Networks," in IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol. 16, no. 7, pp. 4322-4332, July 2020, doi: 10.1109/TII.2019.2945601.
 • [4] S. Yang, S. Tan and J. -X. Xu, "Consensus Based Approach for Economic Dispatch Problem in a Smart Grid," in IEEE Transactions on Power Systems, vol. 28, no. 4, pp. 4416-4426, Nov. 2013, doi: 10.1109/TPWRS.2013.2271640.
 • [5] Mesbahi, Mehran, and Magnus Egerstedt. Graph Theoretic Methods in Multiagent Networks. STU-Student edition, Princeton University Press, 2010. JSTOR, http://www.jstor.org/stable/j.ctt1287k9b. Accessed 2 Oct. 2023.
 • [6] K. Kubicek, J. Wolf and V. Helma, "Distributed method for Economic Dispatch Problem with the representation of renewable resources," 2023 24th International Conference on Process Control (PC), Strbske Pleso, Slovakia, 2023, pp. 150-155, doi: 10.1109/PC58330.2023.10217534.