Skip to content

Contact

name: Lucie Houdová
phone:
+420 37763 2544
office:
UN526

office hours:
Wed 12.30 - 13.30

e-mail: houdina@kky.zcu.cz

Ing. Houdová Lucie, Ph.D.

Courses

Course Guarantor

Course Lecturer

Practical Lesson Lecturer

 

Supervising student projects

název type
year
supervisor
specialization
assigned
Analýza přístupů pro zpracování genomických dat BP PRJ5 PRJ4
2022/2023
Houdová Lucie
volné
Zpracování a aktualizace genetických dat z veřejně dostupných zdrojů SPC DP
2022/2023
Houdová Lucie
volné
Automatické zpracování a vyhodnocení EKG signálu BP PRJ4 SPC
2014/2015
Houdová Lucie
BIO
dokončeno (OT)
Citlivostní analýza metod identifikace haplotypů BP PRJ4
2012/2013
Houdová Lucie
BIO
dokončeno (A11B0730P )
HLA systém, klasifikace HLA antigenů PRJ4
2008/2009
Houdová Lucie
BIO
dokončeno (A07495)
HLA systém, klasifikace HLA antigenů BP PRJ5
2011/2012
Houdová Lucie
BIO
dokončeno (A10B0845P )
Modelování hormonálních změn v organismu DP
2010/2011
Houdová Lucie
BIO
dokončeno (Havelka K.)
 

Publications

 + / -  Publications in year 2010

Houdová Lucie : Advanced IT technologies for support of bone marrow donor searching for transplantation . Diagnostika, léčba a prevence závažných civilizačních onemocnění, vol. 1, p. 36, Euroverlag, s.r.o., Plzeň, 2010.
Jirsová Lenka and Houdová Lucie and Jelínek Libor and Janeček Eduard : Approach to Solving the Task of Availability Prediction and Cost Optimization of a Steam Turbine . Poceedings of the ITI 2010, p. 629-634, SRCE, University of Zagreb, Cavtat, Croatia, 2010.
Houdová Lucie : Evaluation and error models of experimental data from laboratory research of neurodegenerative diseases . Proceedings of the Seventh IASTED International Conference on Biomedical Engineering, vol. 7, p. 21-28, Acta Press, Innsbruck, Austria, 2010.

 + / -  Publications in year 2009

Houdová Lucie : Error Analysis for Learning Process Modeling . Recent Advances in Numerical Modelling, p. 63-68, Electrotechnical Institute Publishing House, Szklarska Poreba, Polsko, 2009.
Černý Václav and Fialová Andrea and Houdová Lucie and Janeček Petr and Janeček Eduard : Relationship between Production Capacity of Wind Power Stations and Needs of Ancillary Services . International conference on Environment and electrical engineering, Wroclaw University of Technology, Karpacz, 2009.

 + / -  Publications in year 2008

Houdová, L. : Classical Conditioning Modelling . The Sixth IASTED International Conference on Biomedical Engineering, p. 167-171, ACTA Press, Calgary, 2008.

 + / -  Publications in year 2007

Houdová, L. : Associative Learning Model Connected With the Performed Experiment . The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences, p. 180-185, Západočeská univerzita, Plzeň, 2007.
Janeček, P. and Houdová, L. and Janeček, E. and Novák, O. : Model výpadků pro analytické výpočty a simulace . Spolehlivost a ekonomie systémových služeb , p. 18, ČEPS, a.s., Plzeň, 2007.
Janeček, P. and Houdová, L. and Janeček, E. : Model výpadků pro analytické výpočty . Spolehlivost a ekonomie systémových služeb , p. 15, ČEPS, a.s., Plzeň, 2007.

Files to download

Files .HTML
cs.html
en.html