Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Analýza přístupů pro zpracování genomických dat
Typ práce: Bakalářská práce , Projekt 5 , Projekt 4
Obor:
Rok zadání: 2022/2023
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Houdová Lucie

Detail

Metody sekvenování se používají pro zjištění genetické informace, mimo jiné i u člověka. V dnešní době se zkoumá vliv konkrétních genů, jejich variant a možnosti jejich klinického uplatnění. V našich projektech se zabýváme konkrétně uplatněním v rámci hemato-onkologických onemocnění, konkrétně pro pochopení chování nádorového onemocnění a možnosti využití výsledků specifické léčby. Metody analýz získávaných dat jsou náročné a vyžadují kvalitní bioinformatické zázemí - od databázových sytémů po specifické analytické nástroje. V rámci projektů/BP se předpokládá:

Seznámení a prozkoumání metod a technologií DNA sekvenování
Seznámení s dostupnými databázemi uchovávající sekvenační data a jejich obsahem
Prostudování přístupů a nástrojů pro zpracování genomických dat a jejich vyhodnocení (výhody, nevýhody, výkonost, vhodnost použití)
Vytvoření nástroje na automatické vyhodnocování nástrojů/přístupů

Specifické zaměření (Sanger sequencing, next generation sequencing, and long-read sequencing) se bude odvíjet na základě dohody se studentem, který se dané téma vybere.

Pokud by Vás téma nadchlo, je možné na něj následně navázat dalšími projekty i diplomovou prací.