Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Datová analýza dostupných dat z obnovitelných zdrojů se zaměřením na data z větrných farem
Typ práce: Bakalářská práce
Obor: IŘS
Rok zadání: 2012/2013
Zadáno: zadáno Michal Kubát
Dokončeno: dokončeno
Investor: Zápotocká - Fialová Andrea