Přejít na obsah

Základy umělé inteligence (ZUI)

Kredity: 4 ( Přednášky: 2, Cvičení: 2)
Semestr: ZS
Zakončení: zp; zk
Garant: Radová Vlasta
Přednášející: Radová Vlasta
Cvičící: Radová Vlasta

Anotace

Vymezení předmětu umělá inteligence (UI), oblasti využití metod UI. Problematika řešení úloh v UI, heuristické prohledávání. Způsoby reprezentace a odvozování znalostí v UI, základy logického programování. Základní pojmy a charakteristiky znalostních systémů, příklady jejich využití. Metody získávání znalostí. Principy systémů vnímání prostředí, komunikace člověk-stroj mluvenou řečí, základy zpracování vizuální informace. Základní charakteristiky umělých neuronových sítí, metody učení.

Přehled látky

Obsah přednášek

 

Příklady z přednášek

 

Příklady k procvičeníLiteratura

Havel I.M. Přirozené a umělé myšlení jako filozofický problém. Kapitola z knihy Mařík V. a kol. Umělá inteligence 3. Academia, Praha, 2001.

Psutka, J., Kepka J. Umělá inteligence. Reprezentace znalostí. ZČU v Plzni, 1994.

Doplňující literatura:

Romportl, J. Kapitoly z historie kybernetikyZápadočeská univerzita v PlzniPlzeň2013.Soubory ke stažení

Soubory .PDF
Cvicka Prelevani vody backtracking bez omezene hloubky.pdf
Cvicka Prelevani vody backtracking s omezenou hloubkou.pdf
Cvicka Prelevani vody sirka.pdf
Cvicka Prevoznik.pdf
Cvicka_Produkcni_systemy_upr_20201103.pdf
Cvicka_Ramce_Hypermarket.pdf
Cvicka_Scenar_navsteva_restaurace.pdf
Cvicka_Sirky_9.pdf
Cvicka_sirky_15.pdf
Expertni_systemy.pdf
Produkcni_systemy_dopredny_a_zpetny_rezim.pdf
Prohledavani_disky_backtracking.wpd.pdf
Prohledavani_disky_backtracking_s_omezenou_hloubkou.pdf
Prohledavani_disky_prohledavani_do_sirky.pdf
Reprezentace_uvod.pdf
Scenare.pdf
ZUI-01_uvod.pdf
ZUI-02_prohledavani_bez_min_ceny.pdf
ZUI-03_hrani_her.pdf
byt.pdf
filosofie_ui_v1.pdf
filozoficke_otazky.pdf
havel-UI.pdf
produkcni_systemy.pdf
ramce.pdf
sirky_nim_jednoduche_ulohy.pdf
zubar.pdf