Přejít na obsah

Kontakt

jméno: Martin Švejda
telefon:
+420 37763 2517
kancelář:
UN534


e-mail: msvejda@kky.zcu.cz

Ing. Švejda Martin, Ph.D.

 

Vedené studentské práce

název typ
rok
zadavatel
obor
zadáno
Heuristické metody pro optimalizaci DP BP PRJ5 PRJ4
Švejda Martin
volné
Modelování dynamiky paralelních robotů DP BP PRJ5 PRJ4
Švejda Martin
volné
Dynamická metoda pro otimalizaci robotů DP BP PRJ5 PRJ4
Švejda Martin
volné
Interpolátory trajektorií v robotice DP BP PRJ5 PRJ4
Švejda Martin
volné
Kalibrace robotů DP BP PRJ5 PRJ4
Švejda Martin
volné
Modelování a řízení snake-like robotů s vetknutým koncem DP BP
Švejda Martin
volné
Software pro řízení robotů: ROS (Robot Operating System) DP BP PRJ5 PRJ4
Švejda Martin
volné
Využití intervalové analýzy v robotice DP BP PRJ5 PRJ4
Švejda Martin
volné
Řízení planárního paralelního robota PRJ5
2009/2010
Švejda Martin
dokončeno (Jaroslav Mráz)
Řízení planárního paralelního robotu PRJ4
2008/2009
Švejda Martin
dokončeno (J. Mráz)
Vizualizace víceosého sériového manipulátoru v prostředí Virtual Reality Toolbox softwarového nástroje Matlab BP
2009/2010
Švejda Martin
dokončeno (Hrdina Jan)
 

Publikace

 + / -  Publikace v roce 2010

Švejda Martin : OPTIMAL KINEMATIC DESIGN OF PARALLEL SPHERICAL WRIST MANIPULATOR . 11th International Carpathian Control Conference, vol. 11, p. 455-458, REKATEL Bt., Miskolc, Hungary, Eger, Hungary, 2010.

 + / -  Publikace v roce 2009

Švejda Martin : Application of Output Tracking for DC Motor with Flexible Shaft . 17th International Conference on Process Control 2009, p. 464-470, Slovak University of Technology, Štrbské Pleso, SK, 2009.

 + / -  Publikace v roce 2008

Švejda Martin : Kinematic analysis of walking unit parallel robot . The 2nd Young Researchers Conference on Applied Sciences, vol. ;, p. 60-65, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2008.