Skip to content

Contact

name: Martin Švejda
phone:
+420 37763 2517
office:
UN534


e-mail: msvejda@kky.zcu.cz

Ing. Švejda Martin, Ph.D.

 

Supervising student projects

název type
year
supervisor
specialization
assigned
Heuristické metody pro optimalizaci DP BP PRJ5 PRJ4
Švejda Martin
volné
Modelování dynamiky paralelních robotů DP BP PRJ5 PRJ4
Švejda Martin
volné
Dynamická metoda pro otimalizaci robotů DP BP PRJ5 PRJ4
Švejda Martin
volné
Interpolátory trajektorií v robotice DP BP PRJ5 PRJ4
Švejda Martin
volné
Kalibrace robotů DP BP PRJ5 PRJ4
Švejda Martin
volné
Modelování a řízení snake-like robotů s vetknutým koncem DP BP
Švejda Martin
volné
Software pro řízení robotů: ROS (Robot Operating System) DP BP PRJ5 PRJ4
Švejda Martin
volné
Využití intervalové analýzy v robotice DP BP PRJ5 PRJ4
Švejda Martin
volné
Řízení planárního paralelního robota PRJ5
2009/2010
Švejda Martin
dokončeno (Jaroslav Mráz)
Řízení planárního paralelního robotu PRJ4
2008/2009
Švejda Martin
dokončeno (J. Mráz)
Vizualizace víceosého sériového manipulátoru v prostředí Virtual Reality Toolbox softwarového nástroje Matlab BP
2009/2010
Švejda Martin
dokončeno (Hrdina Jan)
 

Publications

 + / -  Publications in year 2010

Švejda Martin : OPTIMAL KINEMATIC DESIGN OF PARALLEL SPHERICAL WRIST MANIPULATOR . 11th International Carpathian Control Conference, vol. 11, p. 455-458, REKATEL Bt., Miskolc, Hungary, Eger, Hungary, 2010.

 + / -  Publications in year 2009

Švejda Martin : Application of Output Tracking for DC Motor with Flexible Shaft . 17th International Conference on Process Control 2009, p. 464-470, Slovak University of Technology, Štrbské Pleso, SK, 2009.

 + / -  Publications in year 2008

Švejda Martin : Kinematic analysis of walking unit parallel robot . The 2nd Young Researchers Conference on Applied Sciences, vol. ;, p. 60-65, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2008.